Flirt tussen Omroep Helmond en Studio 040

Lokale omroepen moeten gaan samenwerken. Dat kan ook op een andere manier dan een landelijke werkgroep heeft bedacht, vinden Omroep Helmond en Studio 040.

Rob de Bruyn
r.debruyn@ed.nl

Helmond/Eindhoven

Omroep Helmond en de Eindhovense lokale omroep Studio 040 onderzoeken of zij kunnen gaan samenwerken. Dat bevestigen de voormannen Johan Gademan en Michiel Bosgra. Studio 040 kan het niveau van Omroep Helmond helpen opkrikken, is de gedachte. De flirt tussen beide zenders staat los van de integratie van lokale omroepen in ons land. 

Lokale omroepen worden vrijwel uitsluitend gefinancierd door gemeenten maar kunnen vaak niet voldoen aan de gestelde doelen. Om de kwaliteit van lokale omroepen te verhogen, moeten die worden omgevormd tot 77 streekomroepen. Dat is althans het nadrukkelijke advies van een werkgroep aan de NLPO, de belangenvereniging van de lokale omroepen.

Op een aantal plekken kan het samengaan vrij simpel geregeld worden, is de inschatting. Op andere plaatsen niet. De Peel is daarvan een voorbeeld. Omroep Helmond, de Deurne Media Groep (DMG) en Siris (Asten en Someren) staan open voor een fusie. Radio Kontakt (Laarbeek) en - recent - Centraal (Gemert-Bakel) zijn juist afgehaakt. Zij zien meer in samenwerking met andere naburige lokale omroepen. 

Helmond én zijn lokale omroep verkeren in een lastige positie. Enerzijds is er de ligging in en band met de Peelregio, anderzijds is er de binding met Eindhoven en de rest van het stedelijke gebied. „Omroep Helmond zou in de Peelregio de kartrekker moeten zijn, maar heeft zelf aangegeven daar nog niet aan toe te zijn”, zegt Bosgra van het beter toegeruste en professionelere Studio 040. „Toen zijn wij in beeld gekomen.” 

Vanwege het moeizame overleg in de Peel heeft Omroep Helmond eerder dit jaar aan de NLPO-werkgroep laten weten graag met Studio 040 te gaan samenwerken. Dat het advies uiteindelijk toch uitgaat van een Peelsamenwerking, zit Gademan niet dwars. „We hebben hierover ook steeds contact gehad met het college van B en W en dat is voor deze samenwerking. Dan zijn wij loyaal. Maar wij willen daarnaast nog altijd graag samenwerken met Studio 040.” 

De Eindhovense collega-omroep heeft naast veel vrijwilligers ook een paar beroepskrachten. „De praktijk heeft uitgewezen dat je die nodig hebt om een bepaalde ambitie te kunnen waarmaken”, zegt Bosgra. „Voor Omroep Helmond is het lastige dat het zich eigenlijk alleen vrijwilligers kan permitteren. In zoverre hebben wij in Eindhoven makkelijk praten; wij hebben de politiek ervan overtuigd dat voor een bepaalde kwaliteit bepaalde financiële middelen nodig zijn.” 

Volgens Bosgra en Gademan ligt het niet voor de hand dat Studio 040 en Omroep Helmond fuseren. „Want dan zouden we samen nog maar één licentie hebben en lopen we tegen problemen aan qua programmering en dergelijke”, zegt Bosgra. „Maar wij kunnen Omroep Helmond wel helpen, bijvoorbeeld met cursussen en trainingen, door programma's over Brainport beschikbaar te stellen en de begeleiding van Helmondse stagiairs op ons te nemen.” 

In samenwerking met indebuurt Helmond