Volledig scherm
Bovenste rij: Jos van Bree, Erik de Vries. Onderste rij: Cathalijne Dortmans ,Gaby van den Waardenburg, Harrie van Dijk, Antoinette Maas.

Groene en sociale coalitie in Helmond

HELMOND - Zoals verwacht wordt Helmond de komende jaren bestuurd door een coalitie van GroenLinks, SP, VVD, Lokaal Sterk en D66. De vijf partijen zijn het eens geworden over samenwerking met als motto: Helmond, stad in beweging

Het nieuwe stadsbestuur gaat miljoenen steken in verduurzaming en vergroening, armoedebestrijding, kindontwikkeling en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Ook de werkgelegenheid wordt niet uit het oog verloren: ten zuiden van het huidige industrieterrein BZOB en in Varenschut-Noord komt ruimte voor nieuwe bedrijven. Het BZOB-bos, waar veel over te doen is geweest, kan hierdoor behouden blijven. 

Het budget voor evenementen in de stad wordt verdrievoudigd, tot 450.000 euro per jaar. Voor het stimuleren van ondernemerschap in het centrum komt eenmalig 500.000 euro beschikbaar. En ook voor bereikbaarheid wordt extra geld uitgetrokken, met name voor (snelle) fietsverbindingen: 1,6 miljoen.

Zoals eerder bekend werd moet de gemeente Helmond de komende tijd veel geld steken in het verbeteren van de eigen organisatie. Los hiervan zijn ook voor ict en huisvesting miljoenen nodig. Toch is voor alle plannen in het coalitieakkoord dekking, verzekert (nu nog) wethouder van Financiën Paul Smeulders. Vanwege de gunstige economische situatie komt er flink meer geld binnen vanuit het gemeentefonds. En door het weerstandsvermogen van de gemeente iets te verlagen, komt 8,3 miljoen euro beschikbaar.

Cathalijne Dortmans

De vijf coalitiepartijen hebben zes fulltime kandidaat-wethouders. Het gaat om Antoinette Maas en Cathalijne Dortmans (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Jos van Bree (VVD), Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) en Gaby van den Waardenburg (D66). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei worden de zes geïnstalleerd.

Dortmans (45) is nieuw in Helmond. Ze groeide op in Someren en woont en werkt op dit moment nog in Den Haag, waar ze directeur is van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Eerder was ze onder meer actief voor de gemeente Den Haag en was ze Statengriffier in Noord-Brabant.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

De Vries (SP; eerste loco-burgemeester): Sociale Zaken (inclusief Participatiewet), Armoedebeleid, Stedelijk Beheer (inclusief riolering), Natuur, Water, projectwethouder Centrumontwikkeling (inclusief kermis en markt), wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost.

Van Bree (VVD): Economische Zaken en Innovatie (inclusief Brainport, Automotive, Food Tech), Arbeidsmarkt, Financiën (inclusief inkoop), Grondzaken, Burgerzaken, Digitalisering (ICT), projectwethouder Glasvezelnetwerk, wijkwethouder Centrum en Stiphout/Warande.

Maas (GroenLinks): Duurzaamheid (inclusief energie en milieu), Mobiliteit (inclusief parkeren), Cultuur (inclusief evenementen), Communicatie (inclusief stadsmarketing), Toerisme & Recreatie, projectwethouder Energietransitie, wijkwethouder Brouwhuis en Rijpelberg.

Van Dijk (Lokaal Sterk): Zorg en Welzijn (inclusief Wet maatschappelijke ondersteuning), Ouderen, Wijken (inclusief wijkgericht werken, wijkaccommodaties), Sport, Personeel & Organisatie, projectwethouder Sport en Beleefcampus De Braak, wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West.

Van den Waardenburg (D66): Stedelijke Ontwikkeling, Ruimte, Wonen, Arbeidsmigranten, Vergunningen & Handhaving, Vastgoed, Afval, Regionale Samenwerking & Public Affairs, projectwethouder Omgevingswet, wijkwethouder Dierdonk en Helmond-Noord.

Dortmans (GroenLinks): Jeugd (inclusief jeugdhulp, kindvriendelijke stad en actieplan jongeren), Onderwijs, Gezondheid, Diversiteit & Inburgering, Global Goals, projectwethouder Brainport Smart District, wijkwethouder Mierlo-Hout.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Helmond