Volledig scherm
Een rondvaartboot passeert Sluis 8 aan de zuidkant van Helmond. © Ton van de Meulenhof

Helmond krijgt nieuwe sluizen 8 en 9

HELMOND - De sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart bij Helmond gaan plaatsmaken voor helemaal nieuwe exemplaren. Die zijn eveneens geschikt voor de binnenvaart, komen een stukje zuidelijker en kosten miljoenen euro’s.

De bestaande sluizen zijn versleten. Dat is al langer bekend. De voorbije jaren is veel onderzoek gedaan naar de beste oplossing. Belangrijk daarbij waren gesprekken met bedrijven die gebruikmaken van de sluizen, waaronder veevoederfabriek ForFarmers aan de insteekhaven. Want als gekozen zou worden voor stuwen in plaats van sluizen, zouden binnenvaartschepen de bedrijven niet meer kunnen bereiken. Dan zouden deze bedrijven dus moeten verkassen.

Dit bleek uiteindelijk een brug te ver. Er kon met de bedrijven geen overeenstemming worden bereikt over de financiële steun bij verplaatsing. De sluizen zijn inmiddels in dusdanig slechte staat dat er knopen moesten worden doorgehakt, schrijft het stadsbestuur aan de leden van de gemeenteraad.

Er waren drie opties: renovatie van de sluizen, nieuwbouw deels in de bestaande sluiskolken of nieuwbouw helemaal buiten de sluiskolken. Er is dus gekozen voor de laatste variant. Nieuwe sluizen hebben een langere levensduur, kunnen op afstand bediend worden en schepen kunnen voller geladen worden. Door buiten de bestaande sluiskolken te bouwen, kunnen de huidige sluizen langer gebruikt blijven worden en hebben de bedrijven dus korter last van stremmingen.

Brug

Nadelen zijn er ook. Zo zal er door de aanleg van nieuwe funderingen meer hinder zijn voor de omgeving en verdwijnt de (cultuurhistorische) verbinding met de sluiswachterswoningen. Verder zal er een oplossing moeten komen voor de brug bij Sluis 9. Die ligt op de sluishoofden en zal dus ook verhuizen. Met bewoners van de sluiswachterswoningen wordt overlegd of de brug aan het autoverkeer onttrokken kan worden.

De vervanging van de sluizen 8 en 9 gebeurt gelijktijdig. De start is in 2019 en de werkzaamheden nemen 1,5 tot 2 jaar in beslag.

In samenwerking met indebuurt Helmond