Helmond wil betaaldatum bijstand alleen verschuiven voor parttimers

HELMOND - De Helmondse politiek wil dat Senzer de bijstand op het eind van de maand blijft uitbetalen. Wie parttime werkt naast een uitkering, mag wel op de 10e van de maand pas geld krijgen.

De gemeenteraad nam dinsdagavond unaniem dit standpunt in. De afgelopen tijd ontstond onrust onder ontvangers van bijstandsuitkeringen. Senzer, die dat geld voor vijfduizend mensen in de regio uitbetaalt, wil de datum verschuiven van het eind naar de maand naar de tiende dag van de volgende maand. De reden daarvoor is dat mensen die naast hun uitkering parttime werken, direct hun loon verrekend zien. Nu gebeurt dat achteraf, waardoor sommigen in geldnood komen. Dat probleem lijkt nu ook op te doemen voor mensen die volledig in de bijstand zitten. Vaste lasten worden immers aan het einde van de maand al afgeschreven. De Helmondse gemeenteraad wil nu een splitsing aanbrengen in volledig uitkeringsgerechtigden en parttimewerkers.

Onderzoek
Wethouder Jos van Bree zei toe om bij het dagelijks bestuur van Senzer aan te dringen op een nader onderzoek naar de voor- en nadelen van het verschuiven van de uitbetaaldatum. Op vragen vanuit de gemeenteraad erkende Van Bree dat het algemeen bestuur van Senzer – waar Van Bree deel van uitmaakt – dit eerder had moeten onderzoeken.

Eerder gaf de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo aan de uitbetalingsdatum niet te willen wijzigen. Volgende maand komt het dagelijks bestuur van Senzer bijeen om zich over de kwestie te buigen.