Volledig scherm
Bezwaar maken kan in de papieren lopen. © Peter van Huijkelom

Helmonders maken minder bezwaar tegen besluiten eigen gemeente

HELMOND - Helmonders maken minder bezwaar tegen besluiten van hun gemeente. Sinds 2015 is dat aantal gestaag gedaald van 353 naar 197 vorig jaar. 

Mensen zijn het vooral oneens met omgevingsvergunningen of kwesties op het vlak van bijzondere bijstand, jeugdwet en wmo. In die ‘sociale kwesties’ lukt het nog te vaak niet om bezwaren tijdig af te handelen. Dat is sinds enkele jaren zo het geval, al is er wel verbetering waarneembaar. Dat wordt geconcludeerd in het jaarverslag van de bezwarencommissie die de gemeente adviseert wanneer burgers een besluit aanvechten. 

Bij bouw- en milieuzaken lukt het in het leeuwendeel van de gevallen wel om binnen de wettelijke termijn te blijven, bij bezwaren over sociale regelingen gaat het moeizamer. De commissie zelf wijt dat deels aan ‘de eigen planning’ maar constateert ook dat besluiten van de gemeente ‘aan het begin beter moeten’. Het onafhankelijke adviesorgaan verzoekt om voortaan ook zelf deskundigen te mogen benaderen bijvoorbeeld voor medische inlichtingen. Dat kan ook schelen in tijd.

Vertegenwoordigers van de gemeente krijgen net als vorig jaar de aanbeveling tijdens hoorzittingen ‘nog wat meer mee te bewegen’ en niet te star aan standpunten vast te houden. Bestuurders zouden ook eerder en vaker contact moeten zoeken met burgers om langlopende procedures te voorkomen. ‘Dat komt meestal ook de verstandhouding met de betrokken burger ten goede’, stelt de commissie. Twee keer werd een advies overigens door het Helmondse college naast zich neergelegd; een over leerlingenvervoer en een over woningaanpassing. 

Van alle afgehandelde bezwaren werd vorig jaar ongeveer een kwart uiteindelijk gegrond verklaard, de rest was ongegrond, voldeed niet of werd ingetrokken. Burgers die daarna tegen de beslissing in beroep gingen bij de rechtbank of in hoger beroep bij de Raad van State haalden in slechts drie van de 34 gevallen alsnog hun gelijk.

In samenwerking met indebuurt Helmond