Volledig scherm
Annie van Gool steekt haar dagelijkse kaarsje aan in de kapel. © Ton van de Meulenhof/fotomeulenhof

Jaarlijks 50.000 kaarsjes aangestoken in Kapelleke van Binderen

HELMOND - Het Kapelleke van Binderen is op woensdag 12 oktober precies 75 jaar in gebruik. Dagelijks komen er tientallen tot honderden mensen een kaarsje opsteken. De populariteit van de kapel is groot.

Jaarlijks steken bezoekers tegen de vijftigduizend kaarsjes aan in het Kapelleke van Binderen. "En allemaal worden ze betaald", zegt buurman en vrijwilliger Freek Kuypers. De Helmonder opent elke ochtend de kapel aan het pad dat Binderen heet. "En het wordt elk jaar een beetje drukker." Volgens Chris Nuytens van de beherende stichting is dat niet gek. "Mensen gaan minder makkelijk naar de kerk. Een kapel is laagdrempeliger."

Speciale vieringen
Officieel heet de Mariakapel 'Lelie onder de doornen', maar Kapelleke van Binderen is in de volksmond de naam. Op 12 oktober 1941 werd de voormalige schapenstal in gebruik genomen. Nog steeds vinden er speciale vieringen plaats van het rooms-katholieke geloof. Vorig jaar zijn 53 kinderen hier gedoopt. Verder vonden 12 bijzondere diensten plaats, bijvoorbeeld voor een huwelijksjubileum.

Geestelijke voorganger
In 2015 trouwde slechts één paar in de kapel. Vroeger vonden er veel meer huwelijken plaats. De oorzaak van deze afname is simpel: trouwen voor de kerk komt steeds minder vaak voor. Daarnaast moet iedereen die iets kerkelijks wil vieren zelf voor de geestelijk voorganger zorgen. Ook die lopen in aantal terug. Het 75-jarig jubileum wordt voor het publiek gevierd op zondag 14 mei 2017 met een openluchtmis in het processiepark naast de kapel.