Volledig scherm
Archieffoto © anp

Overschot miljoenen jeugdzorg Helmond door slecht inzicht in gegevens

HELMOND - Het overschot van 3 miljoen euro op jeugdzorg in de gemeente Helmond over 2015 is bijna helemaal het gevolg van gebrekkige overdracht van gegevens van kinderen die in dat jaar bovenregionale specialistische zorg nodig hadden.  

Dat stelt de Helmondse Rekenkamer, die onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken rond jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015. Helmond kreeg in dat jaar voor jeugdzorg 29 miljoen euro en gaf daar maar 26 miljoen aan uit. Voor de Wmo was er een budget van 48 miljoen en daar werd 42 miljoen van uitgegeven. Samen ging het om een bedrag van 9 miljoen euro dat 'op de plank bleef liggen'. 

De Helmondse gemeenteraad wilde weten waar dat aan lag en vroeg om een onderzoek van de Rekenkamer. Die nam bureau Andersson Elffers Felix in de arm. De onderzoekers moeten bekennen dat ze ondanks vele pogingen en lang doorvragen er niet in zijn geslaagd om de gewenste duidelijkheid te verschaffen. Daarom stellen zij voor om het onderzoek te herhalen,  maar nu voor de inkomsten en uitgaven voor jeugdzorg en Wmo over het jaar 2017. Het Helmonds college staat achter dat voorstel. 

Overgangsjaar
Voor alle gemeenten was 2015 een overgangsjaar. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, dat eerder onder de provincies viel. Ook kregen gemeenten er van het Rijk meer taken bij op het gebied van de Wmo, zoals het leveren van huishoudelijke hulp. 

Er lag vooral bij jeugdzorg een groot probleem: de vertrouwelijke medische gegevens van jongeren mochten niet worden gedeeld met gemeenten. Er zou een beveiligde elektronische overdracht komen tussen hulpverleners, jeugdinstellingen, Rijk en gemeenten, maar dat werkte in 2015 nog niet.  Gemeenten wisten dus niet welke gespecialiseerde bovenregionale jeugdzorg hun inwoners ontvingen of hoe groot de behoefte daar aan was. Dat gaat onder meer om opvang in gesloten jeugdinternaten of de behandeling van kinderen met trauma's wegens huiselijk geweld of seksueel misbruik. 

Helmond kreeg in 2015 voor dit onderdeel  3 miljoen euro, waarvan maar 6 procent werd uitgegeven, 180.000 euro. De rest bleef ongebruikt. Voor andere vormen van jeugdzorg bleef 'maar' 70.000 euro in de pot zitten. 

Beter ingespeeld
In de loop van 2016 kwam de elektronische overdracht van medische gegevens naar gemeenten op gang. Ook zijn gemeenten nu beter ingespeeld op andere zorgtaken. Daarom ligt er het voorstel voor een vervolgstudie.  De Rekenkamercommissie wil dit al eind dit jaar beginnen, maar het college vindt dat te vroeg omdat dan nog niet alle gegevens beschikbaar zijn. 

Bij het onderdeel Wmo was in 2015 het overschot van 6 miljoen euro vooral terug te vinden bij de onderdelen begeleiding en huishoudelijke ondersteuning, de nieuwe Wmo-taken van gemeenten. Ook hier lijkt het overschot vooral een gevolg van hobbels bij de overdacht van bevoegdheden. 

De Helmondse raad bespreekt op dinsdag 27 juni het Rekenkamer-rapport en het voorstel voor een vervolgonderzoek.