Volledig scherm
De wijk Dierdonk met op de voorgrond de Zuid-Willemsvaart en de N279 en pal achter de wijk natuurgebied de Bakelse Beemden. © Ronald Otter

Regio kiest: omleiding N279 om Dierdonk in Helmond of niet?

HELMOND - Een keuze die voor de komende tientallen jaren gevolgen gaat hebben. Het klinkt wat dramatisch, maar feitelijk klopt het. Donderdagavond kiest de regio wat het aan wil met de N279. Die provinciale weg tussen Veghel en Asten moet een betere doorstroming krijgen, vindt de provincie. 

Het spannendste voor Helmond is: komt er een omleiding om de wijk Dierdonk of krijgt de weg viaducten op het bestaande tracé? De keuze is lastig, omdat beide opties grote nadelen hebben voor de directe omgeving. De zogeheten Stuurgroep N279 mag donderdagavond na een jaar van onderzoek een voorlopige voorkeur uitspreken. In de stuurgroep zitten betrokken gemeenten, waterschap en het rijk. Naar verwachting wordt de voorkeur vrijdag in de loop van de ochtend bekendgemaakt.

Sluipverkeer
In de optie 
bestaand tracé’ komen twee nieuwe viaducten in de Wolfsputterbaan op de plek waar nu rotondes liggen. Doorgaand verkeer rijdt zo ongehinderd door. Verkeer in en uit de wijk Dierdonk pakt parallelbanen. Krap, maar het past allemaal net. Nadeel: deze optie lokt waarschijnlijk sluipverkeer door Helmond-Noord. De kosten voor maatregelen om dat op te vangen, komen op het bordje van de gemeente Helmond.

Als de N279 in een ruime bocht om Dierdonk heen gelegd wordt, is de natuur de klos. Er komt immers nieuw asfalt door de Bakelse Beemden. Dit is een waterbergingsgebied, waardoor de weg verhoogd aangelegd moet worden. Dat betekent: meer herrie en dus kostbare geluidsschermen. Waterschap Aa en Maas stelt hoge eisen aan een weg om het beekherstel en andere natuurinvesteringen te sparen. Kortom: een omleiding is duur, maar gelukkig voor Helmond betaalt de provincie bij deze optie wel alle extra kosten.

Liever een omleiding
De Helmondse gemeenteraad zei een jaar geleden heel duidelijk: liever een omleiding dan meer drukte in de wijken. Verkeerswethouder Erik de Vries wil nog niet verklappen welke optie hij in de Stuurgroep gaat bepleiten. Maar het is geen geheim dat de SP-wethouder gruwt van meer sluipverkeer in de wijken.

De keuze voor de N279 ligt niet alleen in handen van Helmond. Buurgemeente Gemert-Bakel vindt ook iets. Heel sterk zelfs. Géén omleiding, want dat gaat ten koste van Bakels grondgebied, is de opvatting hier. En ook: verdubbel die N279, want dan pas gaat de bereikbaarheid van Gemert-Bakel er écht op vooruit. Dit wil Helmond weer niet, omdat het geen nieuwe snelweg wil creëren.

Quote

Het verkeer staat op andere plekken in de regio vast

Wido Jansen van Brouwberg

Ruilen
Om tot een gezamenlijke voorkeur te komen, zal over en weer geruild moeten worden. Mogelijk gaat Helmond akkoord met een eventuele verdubbeling van de N279 in de toekomst, op voorwaarde dat de weg (met een omleiding) een stukje op Bakels grondgebied komt te liggen.

Intussen klinkt ook kritiek, met name van natuurorganisaties, bewoners van het tracégebied en de kritische bewonersgroep Brouwberg uit Helmond. Met name die laatste club betwijfelt de noodzaak om de N279 aan te pakken. „Het verkeer staat op andere plekken in de regio vast”, aldus Wido Jansen van Brouwberg. 

Milieu-effecten
De voorkeur van de Stuurgroep N279 is nog geen definitief besluit. In mei mogen de gemeenteraden zich uitspreken, daarna volgen nog diepgravende onderzoeken naar milieu-effecten en uiteindelijk is het aan de provincie om een besluit te nemen. Maar de provincie heeft altijd gezegd: wij kiezen de variant die de regio wil. En de regio, die is met alle betrokken gemeenten afgevaardigd in de Stuurgroep.

De Stuurgroep N279 spreekt overigens meer voorkeuren uit dan alleen over de omleiding bij Dierdonk. Zoals: hoe pakken we het knelpunt Beekse Brug in Beek en Donk aan? Is het hierbij zinvol als Helmond een fly-over bouwt over het kanaal van de Kanaaldijk naar de Broekdalerbaan? Haalt zo'n verbinding verkeer weg bij de Beekse Brug? Welke rotondes in de N279 wijken nu precies voor een viaduct? Kortom, wordt vervolgd.