Volledig scherm
Het stadskantoor in Helmond © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Slordig Helmond verbetert omgang met persoonsgegevens

HELMOND - Helmond is bezig de registratie van persoonsgegevens te verbeteren. Dat laat de gemeente weten na vragen van deze krant. Helmond was qua omgang met personalia over 2017 de slechtst presterende Nederlandse gemeente.

Uit de schriftelijke reactie van de gemeente blijkt dat er een ‘actualisatieslag op aanwezige processen en procedures’ plaatsvindt, waarbij ‘informatieveiligheid en privacy centraal staat’. Via een opleidingsprogramma worden medewerkers meer bewust gemaakt van het belang hiervan, zo staat te lezen.

Het slechte resultaat over 2017 volgde op een verplichte zelfevaluatie. Daarbij heeft Helmond zich bewust kwetsbaar opgesteld door de vragen ‘zeer kritisch en nauwgezet’ in te vullen, aldus de gemeente. ‘Dit maakt een vergelijking met andere gemeenten beperkt mogelijk’, meent het stadsbestuur. Helmond verwacht over dit jaar ‘aanzienlijk beter’ te scoren. Vanaf volgend jaar denkt het ‘een ruime voldoende’ te gaan halen.

Positief

Helmond heeft onlangs overleg gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is blijkbaar naar tevredenheid verlopen. ‘Het ministerie geeft aan dat onze aanpak grondig is en is dan ook positief over de door ons gekozen aanpak’, schrijven B en W in een brief aan de leden van de gemeenteraad.

Dat er nog winst te behalen valt, blijkt uit het woensdag openbaar gemaakte Jaarverslag Datalekken 2017. Helmond had in dat jaar te maken met 37 datalekken. In 33 gevallen kwamen persoonsgegevens ten onrechte bij een ander persoon terecht. Tien keer was er een kans op nadelige effecten voor de betrokkenen en is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld. ‘Slordigheid is de voornaamste oorzaak van een datalek’, schrijft de gemeente.

In samenwerking met indebuurt Helmond