Van de Donk: geen 'eindbeeld bestuurlijke inrichting de Peel'

HELMOND Bij de provincie ligt geen vastomlijnd plan klaar om de Peel aan een gemeentelijke herindeling te onderwerpen. Dat schrijft commissaris Wim van de Donk in een brief aan de gemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek.

Aanleiding voor de brief aan de gemeenten is het project 'Veerkrachtig  bestuur', waarmee de provincie wil bekijken wat op termijn 'de meest wenselijke vorm van samenwerking tussen Brabantse gemeenten' is.

De burgemeesters van de zes  Peelgemeenten schreven in juli van dit jaar nog een pittige brief richting Gedeputeerde Staten, die op zijn beurt kritiek hadden gegeven op de bestuurlijke samenwerking in de Peelregio. GS noemde het in een brief in mei 'teleurstellend' dat in de Peel niet gezamenlijk aan een toekomstvisie wordt gewerkt. De burgemeesters herkenden zich niet in die kritiek, omdat ze naar eigen zeggen wel degelijk 'intensief' naar vergaande vormen van samenwerking aan het kijken zijn.