Volledig scherm
De nieuwe Jongeren Ontmoetingsplek in Waalre zou moeten komen bij de skatebaan. © René Manders

Extra hangplek voor jongeren in Waalre

WAALRE - Vanwege de realisatie van het gezondheidscentrum aan de Meester Slootsweg in Waalre-dorp, moet de daar gelegen jongerenontmoetingsplek (JOP) naar elders worden verplaatst.

Tegelijkertijd is er ook in Aalst behoefte aan een JOP. De jongeren zelf, de omgeving, het jongerenwerk en de gemeente trekken in de procesaanpak bij het realiseren van deze JOPS gezamenlijk op.

In maart 2018 stuurde jongerenwerker Majid Agarbi van de Lumens Groep, samen met een aantal jongeren uit Aalst, een brief naar de Waalrese gemeenteraad, waarin zij pleitten voor een eigen ontmoetingsplek. Daar kan de jeugd elkaar ontmoeten zonder anderen tot last te zijn en ook politie en jongerenwerk vonden het goed een verwijsplek te hebben in de openbare ruimte. Verschillende locaties werden onderzocht, waarbij het college het zoekgebied bepaalde.

In het plan Preventieve Maatregelen Jeugd 2018-2020 is budget opgenomen voor de JOP in Aalst. Rekening houdend met factoren als de nabijheid van woningen, de aanwezigheid van sport- en spelvoorzieningen, de zichtbaarheid vanaf de openbare weg, de afstand tot supermarkt/tankstation en de mate waarin toezicht vanaf openbare voorzieningen mogelijk is, kwamen de beste plekken naar voren. Voor de JOP in Waalre is dat in de nabijheid van de huidige plek, terwijl de beoogde locatie in Aalst is gevonden bij de skatebaan aan de Ericalaan.

De periode van ‘idee naar realisatie’duurt lang, waardoor een aantal jongeren in het kerkdorp Aalst de interesse in een jongerenontmoetingsplek verloren heeft. Waar vroeger iedere avond door een grote groep op straat werd gehangen, is dat nu nog maar in zeer beperkte mate. Hoewel deze jeugd andere tijdsbestedingen heeft gevonden, is een groepje jongeren in de leeftijd van 18/19 jaar bereid mee te denken voor hun jongere buurtgenoten. Donderdag was er in Het Huis van Waalre een inloopbijeenkomst waar de buurt kon worden bijgepraat en bewoners hun eventuele zorgen en wensen konden uiten. 

Dat deden er een aantal. Leo Koenen, bewoner aan de Ericalaan in Aalst, voorziet echter geen problemen met de komst van een JOP op het veldje tegenover zijn huis. Een medewerker van de Voedselbank hoopt dat de jeugd in Waalre-dorp niet parkeert voor de poort van de opslagruimte. Vertegenwoordigers van de gemeente zegden toe ook andere gemaakte opmerkingen mee te nemen in het besluitvormingsproces. In juli wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over de ontwerpen voor beide JOP’s en over het verloop van het participatieproces. De bedoeling is dat de ontmoetingsplekken in het vierde kwartaal van dit jaar worden gerealiseerd.