Aanvraag voor elf windmolens in Reusel

VideoREUSEL - Elf windmolens wil Vereniging High-Tech Agro Campus (VHTAC) neerzetten in het zuiden van Reusel.

Agro Wind Reusel, de BV die de leden hebben opgericht, diende deze week een vergunningsaanvraag in bij gemeente Reusel-De Mierden voor elf windmolens. Eerder stond de gemeenteraad in beginsel positief tegenover acht turbines in twee lijnen in het zuiden van Reusel. De voorkeur van de initiatiefnemers gaat nu toch uit naar een alternatieve opstelling met een derde lijn met drie molens, ten westen van de Postelsedijk. VHTAC zet in de aanvraag in op grote molens met een maximale ashoogte van 166 meter en rotoren van 80 meter lang.