Volledig scherm
Een artists impression van de beoogde langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot, tussen de wijk Moorland en het centrum. © Gemeente Oirschot

Akkoord Oirschot en aannemer over brug; raad beslist

OIRSCHOT - De gemeente Oirschot en Ballast Nedam hebben overeenstemming bereikt over een schikking die een einde moet maken aan het aanbestedingsgeschil rond de fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal. De gemeente betaalt ruim vijf ton aan de Nieuwegeinse aannemer, die belooft alles in het werk te stellen om de brug aan het einde van het jaar op te leveren.

Inclusief gemaakte kosten (ruim twee ton) komt het totaal aan meerkosten uit op 735.000 euro. De grote vraag is wat de gemeenteraad daarvan vindt. Dinsdag 9 april is er een ingelaste vergadering, waarin de fracties kleur moeten bekennen. De brug is zowel in het dorp als in de politiek altijd controversieel geweest en cruciaal is nu of de extra kosten partijen tot een andere keuze laten komen. Als de raad niet akkoord gaat, gaat ook de schikking niet door.

Problemen

De aanleg van de houten vakwerkbrug tussen de wijk Moorland en het Oirschotse centrum kost in totaal 3,2 miljoen euro. De gemeente draagt 1,3 miljoen bij, de provincie 1,9 miljoen. Nadat de klus was gegund aan Ballast Nedam kwamen er problemen aan het licht; er ontstond discussie over meerdere technische eisen die aan de brug worden gesteld. In het najaar bleek de onenigheid te leiden tot fikse vertraging, die door de aannemer werd doorvertaald in de claim aan de gemeente.

De gemeente erkent dat van haar kant fouten zijn gemaakt, maar bestrijdt vooral de kosten die in rekening worden gebracht voor het uitstel. De voorbije weken is achter de schermen koortsachtig onderhandeld, maar tot een akkoord leidde dat aanvankelijk niet. Ballast Nedam gaf aan het werk niet te willen hervatten. ,,Teneinde uit deze impasse te komen, heeft het college ervoor gekozen om te komen tot een traject richting minnelijke schikking", schrijft het college nu aan de raad.

Risico's

Afgelopen week pas werd overeenstemming bereikt over het schikkingsbedrag à 525.000 euro. Daarbij komt een aantal risico's bij de gemeente te liggen. Eén ervan: als de werkzaamheden snel worden hervat, noodzakelijk om de provinciale subsidie veilig te stellen, gebeurt dat voordat de vergunningen onherroepelijk zijn. Als er door bezwaren alsnog vertraging wordt opgelopen, komen de kosten daarvan op conto van de gemeente.

Tegenover deze risico's staat dat het alternatief - stoppen met het hele project - de gemeente een rib uit het lijf kost zonder dat ze er een brug voor terugkrijgt. Eerder is al becijferd dat dit de gemeente ruim twee miljoen euro zou kosten.