Volledig scherm
Sportpark De Klep in Middelbeers. Plan is om hier de twee locaties van de basisschool bijeen te brengen. © Ronald Otter

Beslissend jaar voor plan kindcentrum in Middelbeers

OIRSCHOT - Komt er in de komende jaren een kindcentrum op het huidige sportpark De Klep in Middelbeers? Die vraag wordt aan het einde van dit jaar beantwoord. In februari neemt de raad al wel de volgende stap. Dan wordt geld (160.000 euro) uitgetrokken voor een laatste, allesomvattend onderzoek naar de haalbaarheid van de ambitieuze plannen.

Over de plussen van een zogenoemd IKC (Integraal Kindcentrum) op De Klep hoeven de partijen elkaar niet te overtuigen. Het samenbrengen van de twee Beerse basisscholen op één nieuwe locatie, in combinatie met kinderopvang en sport (voetbalvereniging Beerse Boys) wordt algemeen gezien als de optimale oplossing.

De discussie gaat dan ook louter over de financiën. De gemeente Oirschot heeft veel ambities en staat voor grote investeringen. Gezien de beperkingen van het budget moeten keuzes worden gemaakt. Van alle plannen hakt een eventueel IKC er nog het meest in. Bedragen zijn vooralsnog vertrouwelijk, maar gisteravond gingen bedragen over tafel van zes à zeven miljoen euro. Een ‘ja’ tegen De Klep heeft daarmee grote impact op andere wensen die in de komende jaren nog voorbij komen.

Vier jaar

Over de plannen wordt inmiddels vier jaar gesproken, sinds begin 2015. Vorig jaar werd een intentieverklaring ondertekend door alle betrokken partijen: de gemeente, onderwijskoepel Skobos, dorpsraad Oostelbeers, Samenwijs Kinderopvang, vv Beerse Boys en Buurtbeheer Middelbeers. Dinsdagavond discussieerden de raadsfracties over de volgende halte in het proces; het budget voor het onderzoek en het maken van de eerste ontwerpen. Dat geld wordt zeker vrijgemaakt, want CDA, De Gewone Man en Dorpsvisie – samen een meerderheid - spraken hun steun al nadrukkelijk uit. 

De kritische noten kwamen vooral van Sociaal Progressief Oirschot, VVD en D66. Bij die fracties leven veel zorgen zijn over de financiële gevolgen. SPO-burgerraadslid Michel van Leeuwen vermoedde dat zo’n grote investering alleen gedekt kan worden door een verhoging van de OZB. Wethouder Jan Heijman reageerde daar meteen op en vond het nog ‘véél te vroeg’ om daar nu al op te speculeren. De fracties van VVD en D66 vreesden voor verwachtingen die worden gewekt met het onderzoeksbudget. 

Want een gelopen koers is het nog allerminst. Het onderzoek zal voor het einde van 2019 voor meer helderheid moeten zorgen. Daarbij worden ook nog andere scenario’s tegen het licht gehouden, zoals het handhaven van de huidige twee locaties van de basisschool of het creëren van een IKC op de huidige plek van de school in Middelbeers.