Volledig scherm
PREMIUM
Sociale werkvoorziening bij WVK-groep, nu Kempenplus. © Archieffoto Fotopersburo van de Meulenhof bv

Bijna iedereen begeleid naar werk in Bergeijk

BERGEIJK - De Kempen heeft de lat bij de uitvoering van de Participatiewet hoog gelegd: in 2019 moeten alle langdurig werklozen in een traject zitten om hen terug naar werk te begeleiden. Voor 95 procent is dat nu gelukt. Hoe zit het met de laatste loodjes?

Er zijn flinke stappen gezet sinds de invoering van de Participatiewet. In 2015 was het doel nog om 58 procent van de langdurig werklozen via een traject te ondersteunen. Dat doel werd opgehoogd tot 80 procent voor 2018 én (met 83 procent) nog gehaald ook. Per 31 juli 2019 wordt al 95 procent van de doelgroep begeleid. De uitvoering door het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus is effectief geweest, oordeelt de Rekenkamercommissie van Bergeijk derhalve in een rapport. Kempenplus is de uitkomst van een fusie tussen WVK (de sociale werkvoorziening) en een deel van de ISD (de Sociale Dienst), waar in de Kempen sinds 2016 naartoe is gewerkt. Die nieuwe vorm moest er noodgedwongen komen, omdat de Participatiewet nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening blokkeerde.