Volledig scherm
© Thinkstock

College Eersel komt met maatregelen om verkeersveiligheid te vergroten

EERSEL - De Hoogstraat en Houtwal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. Op de Akkerweg in Wintelre komt een voetpad voor de schoolgaande kinderen in het dorp, als het aan het college van B & W ligt.

Het is een kleine greep uit een pakket aan maatregelen dat de gemeente dit jaar wil gaan uitvoeren om de verkeersveiligheid te bevorderen en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terug te dringen.

De afsluiting van de Hoogstraat/Houtwal stond al langer op het programma: de gemeenteraad besloot al in 2010 dat die straten op slot mochten voor gemotoriseerde voertuigen zodra het bestemmingsplan voor de Hoogstraat (zo goed als gereed) was. Dat is nu het geval.

Snelheidsmeterspaarpot

Naast de aanpak van deze verkeersonveilige situaties worden er diverse bewustwordingsprojecten opgezet die als doel hebben om (veilig) gedrag van weggebruikers te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de snelheidsmeterspaarpot die onlangs in de Kerkstraat in Wintelre werd geïnstalleerd. Zodra een automobilist deze installatie passeert die niet harder rijdt dan dertig kilometer per uur, komt er –zichtbaar voor de weggebruiker op een display-zestig cent bij in een digitale spaarpot.

Het verzamelde geld komt ten goede aan een vereniging in het dorp. Eersel wil de snelheidsmeterspaarpot later misschien ook op andere locaties in de gemeente gaan introduceren.

Om de gevaren op de weg verder te verkleinen wil het college tevens de structurele verkeerstellingen een vervolg geven. Hier is in 2018 reeds mee gestart. Eersel heeft al zo’n 25 plekken op het oog voor de nieuwe tellingen, in het westelijke deel van de gemeente. De tellingen zullen worden gebruikt bij het beoordelen van onder meer verkeerssituaties, snelheidscontroles, en geluids-en luchtkwaliteitsonderzoeken.

Regiohub

Eersel bundelt daarnaast de krachten met de gemeenten Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden, en Oirschot en de provincie om de komende maanden op zoek te gaan naar een goede locatie voor een ‘mobiliteitshub’, een overstappunt voor vervoer in de regio. De regiohub moet een capaciteit van tenminste 2000 parkeerplekken krijgen.

Over enkele jaren moet er een compleet netwerk van deze overstappunten in de regio komen. Op de hubs kunnen mensen hun auto, fiets of scooter stallen om vervolgens door te reizen met bijvoorbeeld een deelauto of -fiets, shuttlebusjes óf de streekbus. Dit moet de verkeersdoorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio verhogen.

Krediet

Het college vraagt de raad in het voorstel om een krediet van 148.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen. De fracties in de Eerselse gemeenteraad besluiten begin maart of zij akkoord gaan met de financiering van de maatregelen.