Volledig scherm
Terwijl de raad dinsdagavond vergaderde over de toekomst van de Enck, werd in het sociaalcultureel centrum zelf een pubquiz gehouden. © Dave Hendriks

De Enck in Oirschot kan twee jaar vooruit

OIRSCHOT - De Enck in Oirschot kan weer vooruit. De gemeenteraad kiest voor een overbruggingsfase van twee jaar en investeert 550.000 euro om het noodlijdende sociaalcultureel centrum in de periode overeind te houden.

De Enck kan de presentatie van het nieuwe seizoen gewoon op de geplande 17 mei houden. Weliswaar neemt de gemeenteraad pas anderhalve week later (28 mei) een formeel besluit over de toekomst van het Oirschotse sociaalcultureel centrum, maar de vergadering van dinsdagavond zal het bestuur voldoende vertrouwen hebben gegeven.

De fracties schaarden zich immers al in grote lijnen achter het voorstel van het college. Daarmee wordt gekozen voor een overbrugging van twee jaar. In die periode gaan B en W aan de slag met het maken van een centrumvisie, waarin ook de positie van de Enck een plekje krijgt. Anno 2021 wordt dan pas echt een besluit genomen over het gemeenschapshuis.

Om de noodlijdende Enck goed op de been te houden, wordt in twee jaar 550.000 euro geïnvesteerd. Dat geld gaat onder meer in broodnodig onderhoud, zoals vervanging van de cv en revisie van de lift. Ook de foyer wordt opgeknapt. In het rapport dat onlangs door een stuurgroep is aangeleverd, wordt de optie aangehaald om de bibliotheek in de foyer onder te brengen.

De bieb is nu tijdelijk gevestigd in de danszaal op de eerste verdieping, in het deel dat eigendom is van de gemeente. In het nieuwe plan komen de huuropbrengsten van de gemeentelijke ruimtes straks volledig toe aan de exploitatie van De Enck. 

LEV

Overigens werd gisteravond ook bekend dat de LEV-groep het contract met de Enck heeft opgezegd. De huurtarieven zijn te hoog voor de welzijnsorganisatie, die per 1 januari 2020 vertrekt. De fracties schrokken daarvan en vroegen het college om nog eens naar de situatie te kijken. Met name de loketfunctie van de LEV Groep in de Enck wordt belangrijk gevonden.

Maar al met al krijgt De Enck dus opnieuw een flinke financiële impuls. De zoveelste in het bestaan van het sociaalcultureel centrum. Niet voor niets drong de politiek aan op een strengere regie. De gemeente moet meer dan voorheen de touwtjes in handen houden, ook om grip te houden op wat in de komende jaren met de gemeentelijke geld gebeurt.

Deels voorziet het collegevoorstel daar al in. De gemeente stelt een deskundige aan, die bij het bestuur van de Enck aanschuift. Uiterlijk 1 november moet de Enck bovendien een nieuw plan indienen bij de gemeente. 

Hoewel raad noch college De Enck failliet wil laten gaan, zette enkele partijen wel vraagtekens bij het huidige bedrijfsmodel van de Enck. Met name het theater is niet of nauwelijks rendabel te maken. Een aantal fracties vroeg zich af of een bovenlokaal theaterprogramma niet teveel van het goede is voor een dorp als Oirschot. Tegelijkertijd wil Oirschot de aantrekkingskracht van het centrum juist vergroten, zo klonk het, en daarin zou een ambitieuze Enck niet misstaan. 

Wordt vervolgd.