Volledig scherm
Het hekwerk om het perceel van Jan de Rooy is 869 meter lang. Volgens WNL de Beerzen is dat, evenals bomenkap, verboden in natuurgebied (archieffoto). © Rens van Ginneken

Gemeente Oirschot wil herstel landschap op perceel De Rooy

OIRSCHOT/MIDDELBEERS - De gemeente Oirschot lijkt klaar te zijn met oud-Dakarcoureur Jan de Rooy. In een hoorzitting dinsdag bracht zij een stapel punten in, waar De Rooy zich niet aan het bestemmingsplan zou houden op zijn perceel aan de Kromvensedijk in Middelbeers.

Bij de hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie schoof ook Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) aan. Zij melden al vanaf maart 2019 overtredingen op het terrein van De Rooy. Het ging in eerste instantie om een perceelhek van bijna negenhonderd meter, later ook nog om niet toegestane wegverharding en verlichting, een bijgebouw dat zonder vergunning werd verbouwd en grootschalige bomenkap.

Werkgroep en de gemeente Oirschot zijn ontstemd, omdat De Rooy na het sommeren tot stilleggen van de werkzaamheden op 29 november, toch doorging.

De advocaat van De Rooy, Tim Wijgergans, herinnerde aan de toezeggingen die de destijds betrokken ambtenaar zou hebben gedaan aan De Rooy. Daarvan was volgens de woordvoerder van de gemeente niets bekend en Oirschot ging dus in zijn opinie terecht over tot handhaving en het opleggen van dwangsommen, omdat er voor de verbouwing en de bomenkap nooit vergunning is verleend. Bovendien valt het perceel onder strikt beschermd Natura 2000 gebied, met ook nog een beschermde archeologische bodemstatus. Dan zijn de benodigde vergunningen onhaalbaar, zo verwacht hij.

De gemeente wil, net als de werkgroep, dat De Rooy de boskap herstelt, de verbouwing staakt en de verlichting verwijdert. De commissie komt met een advies over circa acht weken. Morgen dient nog een kort geding tussen gemeente en De Rooy bij de rechtbank in Den Bosch.