Volledig scherm
© Thinkstock

Groen licht van college voor zonneweide Bergeijk

BERGEIJK - Het college van Bergeijk verleent zijn medewerking aan een initiatief van een voormalig kippenbedrijf dat 3800 vierkante meter zonnepanelen wil leggen.

Quote

Als ze de daken van hun kippenstal­len vol hadden willen leggen met zonnepane­len, had dat ook vergun­nings­vrij gekund

Stef Luijten, Wethouder gemeente Bergeijk

De eigenaren van de vrijgekomen agrarische bebouwing aan de Burgemeester Aartslaan 16 in Bergeijk gaan 3000 van de 4500 vierkante meter aan stallen en andere bebouwing slopen en mogen daar voor maximaal 5000 vierkante meter aan zonnepanelen op hun bouwvlak voor terugleggen. Daarnaast komt op het perceel kleinschalige bedrijvigheid, in de vorm van reparatie van motorfietsen.

„We lopen daarmee vooruit op de besluitvorming in de raad over grootschalige zonne- en windenergie, maar we hebben toch gemeend hieraan mee te moeten werken”, zegt wethouder Mathijs Kuijken. Wethouder Stef Luijten vult aan: „Als ze de daken van hun kippenstallen vol hadden willen leggen met zonnepanelen, had dat ook vergunningsvrij gekund. Dus we wilden hier geen drempels opwerpen.” In de vergadering van maart gaat de gemeenteraad beleid vaststellen rond grootschalige zonne- en windenergie, bijvoorbeeld welke gebieden daarvoor in aanmerking komen.

Collegestandpunt zit besluitvorming raad niet in de weg

Nog afgezien van het feit dat het hier om een kleiner initiatief gaat, hoeft het collegestandpunt de besluitvorming van de raad niet in de weg te zitten, legt Luijten uit. „Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die komt over een maand of drie naar de raad. Dan heeft die het beleid rond zonne- en windenergie al vastgesteld, als het goed is.”

Ook aan een principeverzoek van de eigenaren van een voormalig varkensbedrijf aan de Puttendijk 5 in Bergeijk wil het college meewerken. Daar worden de stallen gesloopt en komen drie ruimte-voor-ruimtewoningen aan de achterkant van het perceel, is het plan.