Heiwerkzaamheden voor de aanleg van de fly-over van de N69 tussen Dommelen en Westerhoven.
Volledig scherm
Heiwerkzaamheden voor de aanleg van de fly-over van de N69 tussen Dommelen en Westerhoven. © DCI Media

Heien voor 300 meter lange brug N69 over beekdal Keersop

WESTERHOVEN/DOMMELEN - Liefst 312 meter lang wordt de overspanning van de beekdalbrug over de Keersop in Bergeijk. Het project is een onderdeel van de plannen rond de N69. De heiwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. 

De meer dan driehonderd palen die nodig zijn voor de brug over de Keersop en verderop bij de Run in Veldhoven zijn negen tot twaalf meter lang. Vanaf het maaiveld is de hoogte 4,60 meter, met de weg erop 7,50 meter. Het kost de heimachine ongeveer veertig minuten om een paal de grond in te heien. Het heien duurt naar verwachting tot 1 maart. 

Door het verkeer over het beekdal heen te leiden, krijgt het beekje Keersop de kans om de oude loop van omstreeks 1850 te hervinden. De Keersop wordt tussen de Valentinuskapel in Westerhoven en de Loonderweg bij Dommelen versmald van de huidige vijf meter tot 2,5 meter. De afwateringsslootjes daaromheen worden gedempt om daarmee het gebied natter te maken. Dat moet de flora en fauna in het gebied verrijken. 

Oude meanders in ere hersteld

Op een drukbezochte inloop-informatiebijeenkomst in het Informatiecentrum N69 in Westerhoven werden de plannen voor deze Keersopperbeemden donderdagmiddag toegelicht. Op diverse plaatsen worden de oude meanders in ere  hersteld. Door de beek smaller en ondieper te maken wordt de stroomsnelheid van de Keersop verhoogd. 

De agrarische functie van het gebied vervalt. Ook mag er op de omliggende landbouwgronden geen mest meer worden uitgereden. Daarmee wordt een overgangsgebied gecreëerd tussen de natuur en de agrarische percelen eromheen.  De Keersopperbeemden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant, de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Door het gebied opnieuw in te richten moet de natuur weer meer ruimte krijgen. Doel is onder andere om de leefomgeving van zeldzame Beekprik te verbeteren.  De werkzaamheden rond de Keersop starten begin volgend jaar en duren een half jaar.