Volledig scherm
Een van de nieuw aangelegde en reeds geopende recreatieplekken aan de Eindhovensedijk, grenzend aan de Oirschotse Heide. © FotoMeulenhof

Herinrichting Oirschotse Heide in de maak

OIRSCHOT  - De Oirschotse Heide, het oefenterrein van defensie, wordt in de nabije toekomst anders ingericht. Als alles volgens planning verloopt, ligt er in de zomer een plan op tafel.

Het uitgestrekte bos- en heidegebied wordt al sinds jaar en dag gebruikt voor zowel militaire doeleinden als recreatie. Belangrijkste functie is dat militairen er oefenen, maar het terrein wordt ook volop benut door natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters, waarbij op voorhand afspraken worden gemaakt over wie waar mag komen.

Dat blijft zo, maar er is een aantal redenen om de inrichting van het ‘Compagnies Oefenterrein Oirschot’ – eigendom van defensie - tegen het licht te houden. Een ervan is de veranderde wijze van oefenen door de militairen. Als gevolg van de laatste grote bezuinigingsslag, ingezet in 2010, zijn er op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck-kazerne nauwelijks nog rupsvoertuigen. Het wagenpark bestaat vooral nog uit wielvoertuigen. De brigade is daardoor het best geëquipeerd om in bosrijk gebied en in steden haar werk te doen.

Dat verandert ook het oefenen, zo vertelde kolonel Ed van den Broek, plaatsvervangend commandant van de 13. Lichte Brigade, onlangs tegen de Oirschotse gemeenteraad. Die oriëntatie is niet langer noord-zuid, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van de zandvlaktes, maar meer west-oost, waarbij de bossen meer betrokken worden.

Legerkamp

Een andere aanleiding is de ontwikkeling van het historische Legerkamp van Koning Willem I. Op de Oostelbeerse Heide – aan de westkant van de Oirschotse Heide - zijn restanten veiliggesteld van het tentenkamp dat onderdak bood aan troepen van de noordelijke Nederlanden tussen 1832 en 1834, de jaren na de Tiendaagse veldtocht. Vanwege de cultuurhistorische waarde kunnen militairen daar nauwelijks nog trainen. 

Ook speelt de aanleg van de nieuwe wegenstructuur rond Eindhoven Airport een rol. Er komen nieuwe wegen in het gebied tussen de A58 en het vliegveld, nabij de kazerne. De Eindhovensedijk, waar de legerplaats aan ligt, wordt meer recreatief ingericht als de Groene Corridor.

Concrete aanpassingen zijn nog niet bekend. Defensie en de gemeente Oirschot willen alle gebruikers van de Oirschotse Heide eerst betrekken bij de plannen. De herinrichting van het oefenterrein heeft in het verleden al vaker op de agenda gestaan, om later om diverse redenen uitgesteld te worden.