Mfa Hapert, artist impression
Volledig scherm
Mfa Hapert, artist impression © tarra verkuylen

Mfa Hapert 2 miljoen duurder

HAPERT - In maart 2022 is de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert klaar. De bouw vraagt netto een investering van ruim 17 miljoen euro. Dat is 2 miljoen meer dan het bedrag waar eerder vanuit gegaan werd.

De nieuwe mfa komt op de plaats van het huidige kerkgebouw, pastorie, basisschool Het Palet en sporthal Eureka. Na diverse inspraakrondes met betrokken instanties en verenigingen liggen de ontwerptekeningen klaar. Dit najaar kunnen aannemers inschrijven, in maart zou de bouw van start kunnen.

In het raadsprogramma van 2018 werd ruim 15 miljoen euro uitgetrokken voor de mfa. Verdere verkenning van de markt en de prijsontwikkeling in de bouw, brengen de gemeente Bladel ertoe om zo'n 2 miljoen meer uit te trekken. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een krediet van ruim 20 miljoen euro. Ruim 3,5 miljoen zal vanuit opbrengsten uit de herontwikkeling van vrijkomende locaties terugvloeien in de gemeentekas. 

Er wordt gerekend op een opbrengst van 1.096.000 euro voor de achterblijvende locatie van basisschool Het Palet en 1.000.000 voor gemeenschapshuis Den Tref. Voor de verkoop van delen van het Ouderensteunpunt wordt een opbrengst van 100.000 ingerekend. Onduidelijk is nog hoe de locaties worden ingevuld. Daarom is ook de opbrengst onzeker. In het voorstel van B en W staat dat 2.196.000 euro uiterlijk twee jaar na oplevering van de mfa moet zijn teruggevloeid in de gemeentekas.

Het overleg met gebruikers heeft geleid tot duidelijkheid over de indeling van het gebouw. Over het aanzicht aan de buitenzijde wordt nog overleg gevoerd. Duidelijk is al wel, dat er een kapconstructie komt voor een deel van het dak. Dit om aan te sluiten op de bestaande bebouwing.

Binnen is de foyer het meest in het oog springend. Het is het centrale knooppunt, waar veel gebruikers en bezoekers elkaar ontmoeten. Dat kan aan een grote halfronde bar. Ook in de zuidoosthoek vormt zich zo'n knooppunt op de plek waar school, sporthal en podiumzaal bij elkaar komen.

De voormalige pastorie wordt deels ingericht als huiskamer voor het Ouderensteunpunt. Er komt een ruimte voor dagbesteding en een biljartzaal. Aan de noordzijde komt een gebedsruimte. In een nieuw te bouwen deel aan de Oude Provincialeweg vindt kinderdagverblijf Nummereen een plek.

De kredietverstrekking wordt dinsdag 28 mei in de commissie Inwoners besproken.