Volledig scherm
Het hekwerk bij het terrein van Jan de Rooy aan de Kromvensedijk in Middelbeers. © Rens van Ginneken

Mogelijk rechtszaak om perceel van Jan de Rooy in Middelbeers

MIDDELBEERS - Milieuclubs manen het Oirschotse college van burgemeester en wethouders tot snel optreden op perceel van oud-transportondernemer en -rallyrijder Jan de Rooy in Middelbeers. Anders wachten juridische stappen.

Werkgroep Natuur en Landschap (WNL) vindt het onacceptabel dat de gemeente Oirschot niet ingrijpt op het perceel aan de Kromvensedijk, waar illegale activiteiten plaats zouden vinden. WNL heeft een advocaat in de arm genomen.

De lokale afdeling van WNL vindt inmiddels de Brabantse Milieu Federatie (BMF) aan zijn zijde, plus de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oirschot. Deze oordeelde eind augustus al dat WNL en Stichting Groen Kempenland grotendeels gelijk hadden met hun bezwaren. Die hadden vooral betrekking op het feit dat het hoge hek, dat dient als perceelsafscheiding, in strijd is met de bestemming 'natuur'. Het terrein van De Rooy grenst direct aan de Landschotse Heide, beschermd Natura 2000-gebied.

Stroom

Die uitspraak van de commissie geldt als een advies aan het college van B en W, maar dat heeft nog altijd niet besloten of het de bouw van het hek - 2 tot 2,5 meter hoog, deels met stroom erop - ongedaan wil maken. Behandeling werd al een paar keer uitgesteld. ,,We zijn voor een aantal zaken afhankelijk van de provincie, waar het stil ligt door de PAS", meldt een woordvoerster. Met de PAS doelt ze op het Programma Aanpak Stikstof, dat door de rechtbank is vernietigd, waardoor nu grote onduidelijkheid heerst omtrent de stikstofregels. De vergunningverlening ligt vrijwel stil. Maar volgens Hans Smulders van WNL duurt het allemaal veel te lang. ,,Sinds onze eerste meldingen aan de gemeente en de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is er ruim een half jaar verstreken. Het is welletjes geweest."

De werkgroep heeft advocaat Rogier Hörchner ingeschakeld. Hij somt in een brief aan de gemeente twaalf 'overtredingen' op. Die hebben betrekking op het hekwerk (896 meter lang), maar bijvoorbeeld ook op het verwijderen van bomen, de aanleg van wegen, een vijver en leidingen, het houden van vee en uitheemse diersoorten en het plaatsen van bijgebouwen.

Brutaliteit

,,Ik ben echt geschokt door de brutaliteit waarmee de regelgeving genegeerd wordt", stelt Hörchner. ,,Da is ook de gemeente te verwijten. Zo is De Rooy bij het aanleggen van een weg op zijn perceel door de boa gewezen op het verbod daarop. Nu ligt die weg er toch. De Rooy maakt van natuurgrond illegaal een tuin." Over het uitstellen van het besluit wordt hij 'heel droevig'. ,,Het is echt zaak om nu zo snel mogelijk in te grijpen, ook omdat er al vele bomen door De Rooy zijn aangemerkt om te worden gekapt." Als B en W niet snel overgaan tot handhaven, wacht 'onvermijdelijk' de gang naar de rechter, aldus Hörchner.

De advocaat van De Rooy meldde maandag dat hij nog geen inhoudelijke reactie kon geven.