Volledig scherm
Brabants Landschap wil het oude landschap bij het Zwartven herstellen. © Ton de Hond

Nieuwe natuur bij Zwartven Hooge Mierde

HOOGE MIERDE - Met het afgraven van een gebied aan de oostrand van natuurgebied het Zwartven, krijgt de heide er weer de kans om zich te ontwikkelen.

Inwoners van Hooge Mierde en mensen uit de omgeving kennen het Zwartven. Dan gaat het niet alleen om de gelijknamige camping, maar ook om het kleine vennetje nabij het stuifzand van D'n Hooge Duin, op een steenworp afstand van de rijksgrens. Maar dat even daarvóór, aan de kant van Hooge Mierde, ooit ook nog een vennetje lag? Alleen de oudere inwoners zullen het weten: d'n Brouwketel.

Het Brabants Landschap wil het oude landschap herstellen en gaat vanaf komende week aan de slag. De venachtige laagte wordt weer ontgraven en de steilranden naar het omliggende bos worden meer vloeiend gemaakt voor heideontwikkeling. Plantensoorten die van deze maatregelen kunnen profiteren zijn de kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw. Ook dieren zoals de vinpootsalamander, rugstreeppad en venwitsnuitlibel hebben baat bij dit herstel. De werkzaamheden duren tot ongeveer half september.

Tot ongeveer 1950 was de Brouwketel een hoogveenven in een groot heidegebied. Daarna veranderde het in een venachtige laagte. Het bleef herkenbaar als een laagte in het gebied, met nog enige mate van vochtigheid, maar er was geen sprake meer van oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld in het Zwartven wel het geval is. Omstreeks 1960 werden afwateringssloten gegraven en werd de Brouwketel in cultuur gebracht. Daarvoor werd grond in de laagte geschoven. Hierbij ontstond een steilrand van circa een halve meter. Sindsdien is de Brouwketel in gebruik geweest als grasland.

De Brouwketel kan een stapsteen worden voor verspreiding van soorten tussen Landgoed De Utrecht en het Beleven in Reusel. Met het herstel van de laagte geeft Brabants Landschap invulling aan het volledig maken van het Natuurnetwerk Brabant. De grondlaag van circa zeventig centimeter wordt ontgraven, tot op de oorspronkelijke, voedselarme onderlaag en hoogteverschillen worden glad gestreken. De grond wordt grotendeels afgevoerd naar een naburig agrarisch bedrijf.