Ter illustratie, dagelijkse drukte op de A58 bij Oirschot.
Volledig scherm
Ter illustratie, dagelijkse drukte op de A58 bij Oirschot. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Oirschot: onderzoek naar kosten aquaduct A58

OIRSCHOT - De Oirschotse gemeenteraad wil meer inzicht in de kosten van een aquaduct-variant bij de verbreding van de A58. Indien de onderzoeksresultaten kansrijk zijn, wil de politiek bij de minister aankloppen.  

De gezamenlijke politiek in Oirschot wil alsnog nader onderzoek naar de kosten van een aquaduct bij de passage van de A58 en het Wilhelminakanaal. Er wordt eerst een kleinschalige scan gedaan, eventueel gevolgd door een uitgebreider onderzoek, zo luidt het voorstel.

De verbreding van de A58 is uitgesteld vanwege de stikstofproblemen. Het ministerie heeft vorig jaar aangegeven dat de vertraging één tot drie jaar zal duren. Die tijd wil de Oirschotse gemeenteraad benutten om alsnog een goed beeld te krijgen van de kosten van de aanleg van een aquaduct bij het Wilhelminakanaal. Zo’n constructie wordt door vrijwel iedereen als de ideale optie gezien, maar werd in 2013 al als (financieel) onhaalbaar bestempeld door het rijk.

Zorgen

Oirschot is in grote lijnen voor een verbreding, maar maakt zich tegelijkertijd grote zorgen over de effecten op leefomgeving en gezondheid, zoals geluids- en fijnstofoverlast. Sinds 2018 trekken lokale politici en belangengroepen gezamenlijk op in het ‘Pact van Oirschot’. Eerder al maakte de werkgroep ‘Aquaduct in het Groen’ zich sterk om het aquaduct weer op de agenda te krijgen. Dat alles heeft nu geresulteerd in een collectief voorstel van de fracties, dat in de eerstvolgende raadsvergadering wordt behandeld.

De partijen trekken 8500 euro uit voor een onafhankelijke ‘quick scan’, waarbij de kosten van twee opties in beeld worden gebracht: de aanleg van een aquaduct én de door Rijkswaterstaat gekozen variant: de bouw van een nieuwe brug pal naast het bestaande viaduct. Mocht de uitkomst van de scan kansen bieden, dan wil de raad 21.000 euro uittrekken voor een diepgravender onderzoek.

Veranderd

Volgens het ‘Pact’ is het aquaduct-alternatief nooit serieus afgewogen door het rijk en Rijkswaterstaat. Sinds de optie zeven jaar geleden afviel, is er bovendien veel veranderd, zegt Pact-voorzitter Fons Peeters. ,,Door de stikstofdiscussie zijn in het hele denken rondom milieu en leefomgeving veel zaken gaan kantelen. Er wordt nu anders tegen deze thema’s aangekeken dan in 2013. Wie had een paar jaar geleden kunnen denken dat we nu allemaal maximaal honderd rijden op de snelweg?”

Met de onderzoeksresultaten hoopt Oirschot een voet tussen de deur te krijgen bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Eerdere pogingen in de voorbije jaren strandden. ,,We willen graag met haar in gesprek", zegt Peeters. ,,Als je alleen op emotionele gronden argumenten aandraagt, weet je dat het niet lukt. Je moet een degelijke onderbouwing hebben. Daarom deze onderzoeken.”