Volledig scherm
De verwachting is dat de capaciteit van de A58 - ondanks aanpassingen - op termijn weer onder druk komt te staan. © Bert Jansen

Oirschot wil probleem met A58 in toekomst op agenda houden

OIRSCHOT - Niemand kan inschatten of Oirschot nu een aquaduct en een verdiept aangelegde snelweg zou mogen verwelkomen als de gemeente vijf tot tien jaar geleden harder op de trom had geslagen. Maar de kansen waren beter geweest, zoveel is zeker. Met die les in het achterhoofd richt het college zich ook al op de verdere toekomst.

Dat blijkt uit een brief die het college van B en W van Oirschot heeft gestuurd naar verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Daarin pleit het college opnieuw voor de belangen van Oirschot bij de verbreding van de A58. Maar de verdiepte ligging wordt niet meer als een haalbare optie beschouwd. Althans, niet voor nu. In de brief wordt wel ingegaan op de lange termijn. De verwachting is immers dat de capaciteit van de A2/N2 bij Eindhoven en uiteindelijk ook de A58 op termijn opnieuw onder druk komt te staan.

Met het oog daarop vraagt Oirschot aan het ministerie om gezamenlijk een analyse uit te voeren naar de twee alternatieven voor het huidige tracé: een verdiepte ligging en aquaduct en een omleiding aan de zuidkant van bedrijventerrein De Scheper. ,,De discussie over het toenemende verkeer en de capaciteit van de snelwegen gaat de komende jaren niet weg", zegt wethouder Jan Heijman. ,,We blijven dit onderwerp vanaf nu voortdurend op tafel leggen en één lijn trekken.”

Fijnstof

Terwijl werkgroep 'Aquaduct in 't Groen' onverminderd blijft strijden voor een aquaduct, richt de gemeente zich nu op andere zaken: met name extra maatregelen om geluidsoverlast en toename van fijnstof te beperken.

Vooralsnog zijn de reacties van Rijkswaterstaat weinig hoopgevend. Oirschot hamert op de zogenoemde 'saldo-0-belofte'; de situatie mag niet verslechteren ten opzichte van de situatie in 2008, toen het wegdeel van Batadorp naar Oirschot werd verbreed. Rijkswaterstaat stelt dat hier geen sprake is van een afspraak, maar slechts van een ambitie, niet meer dan dat.

Ook het pleidooi om het viaduct over het kanaal volledig te vervangen en vernieuwen gaat het waarschijnlijk niet redden. Rijkswaterstaat kiest voor een tweede brug tegen de bestaande aan, maar dan 1,80 meter hoger. Voor wat betreft de ecopassage van de Beerze bij Spoordonk is nu de optie in onderzoek om de brug 2,5 meter hoog te maken. De onderdoorgang komt dan een halve meter tot een meter onder maaiveld. Duidelijkheid daarover is er nog niet. Oirschot wijst de minister en Rijkswaterstaat op de plicht en noodzaak om omwonenden goede inspraak te geven.

Communicatie

Daar schort het vooralsnog aan, kraakt het Oirschotse college harde noten in de brief. Dat de komende verbreding in Oirschot op groeiende weerstand en scepsis stuit, heeft volgens B en W te maken met de communicatie vanuit Rijkswaterstaat. ,,Niemand in Oirschot is tegen de verbreding van de snelweg", licht wethouder Heijman toe. ,,Maar waarom leg je dat als Rijkswaterstaat niet goed uit? Vertel waarom je een investering nu wel of juist niet doet. Neem de mensen mee, zorg dat je inspraak goed geregeld is, ga echt in gesprek. Met de manier van presenteren, met veel onduidelijkheden, stoot je mensen af." In de brief staat: informatieavonden houden is niet hetzelfde als inspraak geven.

Teleurstelling is er ook als het gaat om het vermeende innovatieve karakter van de weg. Innova58, zoals het project heet, staat voor een 'slimme en duurzame' weg. Heijman ziet vooralsnog weinig terug van alle toezeggingen. ,,En dat is ook wat ik van collegabestuurders in andere gemeenten hoor. Innova58 zou voor vernieuwingen gaan, maar van die ambitie is weinig overgebleven."