Volledig scherm
Het gemeentehuis in Reusel met daarbij de kerk. © FotoMeulenhof

Pijnlijke keuzes voor Reusel-De Mierden

REUSEL-DE MIERDEN - Reusel-de Mierden heeft de komende jaren op financieel gebied lastige keuzes te maken.  Het opknappen van wegen wordt over langere periodes uitgesmeerd. Inwoners  moeten meer onroerende zaakbelasting (ozb) betalen. Daarnaast wordt een greep uit de reserves gedaan.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in de vergadering van dinsdag. De ozb-verhoging betreft tien procent. Of de geplande verlaging van de rioolheffing hier tegenop weegt, moet nog blijken. Een ander thema is de vernieuwing van cultureel centrum De Kei. Er gaapt nog een gat van ruim twee miljoen euro tussen het wensenlijstje (voor nieuwbouw) en het geld dat er voor gereserveerd is. 

De vier raadsfracties staan verschillend in de te volgen weg. Daar waar drie partijen zich nog wat op de vlakte houden om hun keuze pas dinsdag kenbaar te maken, is het CDA de enige partij die duidelijk is dat de gereserveerde vijf miljoen ook echt het maximum is. De raad beslist dinsdag welk scenario voor De Kei gevolgd gaat worden. 

Een investering die wel alle handen al op elkaar krijgt, is de aanleg van een kunststofbaan op het atletiekveld van AVR’69. Door bijdragen zoals van Brainport is die investering dan ook aanmerkelijk minder dan voor de Kei: een bedrag van 14.000 euro per jaar.

De woningbouw in alle vier kernen wordt bij Samenwerking nog met tevredenheid gevolgd, maar andere partijen, zoals het CDA staan daar kritischer in. Het besluit om in Reusel een aantal kleine (tiny) huisjes te bouwen krijgt op voorhand al veel instemming. De PvdA pleit voor de bouw van meer mantelzorgwoningen. 

Het terugdringen van zwaar verkeer in de dorpskernen wordt met spoed opgepakt. Het college stelt voor om opnieuw 25 000 euro uit te trekken voor een onderzoek naar het (nu nog ontbrekende) fietspad aan Sleutelstraat/Weyereind). Vooral het CDA vindt dat grote onzin. De fractie vindt de uitkomst voorspelbaar. Het geld kan beter gereserveerd worden voor de werkelijke aanleg, vindt de fractie.

De meerjarenbegroting moet uiteindelijk leiden tot een toekomstperspectief waar de gemeente over ruim tien jaar wil staan. Om die doelen ook te behalen lijkt er over pakweg twee jaar voldoende geld in kas, maar in 2021 is dat nog niet het geval. Voor dat jaar komt de gemeente nog 60.000 euro tekort om de begroting sluitend te krijgen.

In de begroting valt nog op dat erop gerekend wordt dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing stijgt van circa zeven ton naar acht ton. De opbrengst van de toeristenbelasting daalt met meer dan twintig procent.