De Muzenval in Eersel.
Volledig scherm
De Muzenval in Eersel. © DCI Media

Plan reorganisatie Muzenval Eersel: ,,Bestuur en directie verdienen meer vertrouwen”

De gemeente reageert overhaast met haar reorganisatieplan voor de Muzenval, vinden drie grote huurders. Zij verzochten het college om het voorstel van de politieke agenda te schrappen. Wethouder Léon Kox houdt voet bij stuk.

Het Eerselse college wil een onafhankelijke procesbegeleider aanstellen die gaat onderzoeken welke functies de Muzenval moet vervullen in de toekomst, en hoe de precaire financiële situatie van het sociaal-culturele centrum verbeterd kan worden.

Dat de Muzenval vooral een gemeenschapshuis moet worden staat voor het college vast. Culturele activiteiten mogen, maar bij voorkeur niet meer op rekening van het centrum zelf. Ook zullen er hoe dan ook banen moeten verdwijnen, om kosten te drukken.

Gebruikers

Deze plannen vallen slecht bij drie grote gebruikers van de Muzenval: het KW-Café, de Volksuniversiteit en Bibliotheek De Kempen. Deze organisaties huren op vaste basis ruimtes in het gebouw. In een brief aan het college van B & W hebben zij wethouder Léon Kox gevraagd het reorganisatievoorstel niet aan de gemeenteraad voor te leggen.

Die heeft al laten weten niet tegemoet te komen aan dit verzoek: dinsdag wordt het plan- zoals gepland-gewoon besproken in de raad.

Quote

Het lijkt alsof negatieve input de overhand heeft (bij de reorganisa­tie­plan­nen, red.)

Frans van Alebeek (voorzitter KW-Café) namens Volksuniversiteit en Bibliotheek De Kempen.

De drie organisaties menen dat het reorganisatieplan de nieuw ingeslagen, ambitieuze koers van de Muzenval onnodig in de wielen rijdt. Ze noemen ook de stijgende lijn die in het financiële plaatje te zien is: de Muzenval kreeg in 2018 en vorig jaar de exploitatie weer rond. ,,Directie en bestuur zijn in hoofdlijnen op de goede weg en verdienen vertrouwen van de gemeente. Het lijkt alsof negatieve input de overhand heeft,”schrijft Frans van Alebeek, voorzitter KW-Café, namens de andere twee huurders in de brief.

Ontevredenheid

Met die ‘negatieve input’ verwijst Van Alebeek naar de ontevredenheid die er volgens het college onder huurders is over ‘dienstverlening en bejegening door personeel’ in de Muzenval. Eersel noemt dit als één van de voornaamste redenen om te reorganiseren, naast de financiële positie van het centrum. De drie gebruikers zeggen zich ‘volstrekt niet te herkennen in deze geluiden’.

Quote

We horen bij de Muzenval, maar het moet betaalbaar blijven.

Wil van der Linden, voorzitter muziekvereniging De Goede Hoop.

Toch zijn de signalen over ontevreden huurders niet uit de lucht gegrepen. Bij muziekvereniging De Goede Hoop-een andere trouwe gebruiker- is er onrust en kritiek over een flinke huurverhoging.  ,,We vinden het goed dat een procesbegeleider uitzoekt welk profiel het beste bij de Muzenval past, en wat de gemeente daar voor over heeft in de vorm van subsidies. Dan krijgen wij meer zekerheid over onze huurtarieven. We horen bij de Muzenval, maar het moet betaalbaar blijven,” aldus voorzitter Wil van der Linden van De Goede Hoop. 

Gesprek

Dansvereniging Let’s Dance-eveneens gebruiker-geeft aan de standpunten in de brief ook niet te kunnen onderschrijven, maar wil hier nog geen toelichting op geven.

 Van Alebeek roept alle betrokken partijen eerst met elkaar om tafel te gaan voordat een procesbegeleider wordt ingeschakeld. Mart van Diesen van BCBrabant, een andere huurder, pleit eveneens voor een goed gesprek. ,,Ik wil best meedenken als gebruiker. Laten we dit gezamenlijk aanpakken. Een procesbegeleider is zonde van het geld.”