Volledig scherm
© Bert Jansen

Politiek Eersel: voorzichtig met verwachtingen burgers bij luchtkwaliteitsonderzoek

EERSEL-De meeste Eerselse partijen staan achter het plan om luchtkwaliteit en geluidshinder in de gemeente te meten met sensoren. Maar er moet speciale aandacht zijn voor verwachtingen en onrust die door toedoen van meetresultaten bij inwoners kunnen ontstaan.

Wat gaat de gemeente doen als er in de buurt van Eindhoven Airport –bijvoorbeeld in Wintelre-grote wolken fijnstof worden gemeten, net nadat er een vliegtuig is opgestegen? In het plan van aanpak dat er nu ligt voor het luchtkwaliteitsonderzoek in de gemeente Eersel is het de bedoeling dat inwoners online kunnen meekijken met die meetresultaten.

Onrust

Die informatie-zoals een gemeten overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm bij het vliegveld- kan leiden tot verkeerde verwachtingen en onrust bij burgers, bracht commissielid Mario Sleegers (CDA) dinsdagavond te berde in de commissievergadering. ,,Het moet voor hen duidelijk zijn dat het vliegveld niet morgen dicht kan (om deze reden, red.).”

Wethouder Eric Beex benadrukte dat die verwachtingen ,,goed gemanaged moeten worden”. Tegelijkertijd zette hij de deur open voor maatregelen die de gemeente kan nemen naar aanleiding van (onrustbarende) meetresultaten. ,,Dat kan aanleiding zijn om onze normen of beleid te heroverwegen.”

Quote

Het moet voor burgers duidelijk zijn dat het vliegveld niet morgen dicht kan.

Mario Sleegers, commissielid CDA Eersel

Onderbuikgevoel

De uitkomsten kunnen een rol krijgen in overleg met ,,diverse gremia”, bijvoorbeeld in de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport, aldus Beex. ,,Dan wordt het argument: dit is echt gemeten. Anders blijft de overlast van burgers beperkt tot een onderbuikgevoel.”

Samenwerking?

D66 en PvdA-GroenLinks hadden liever gezien dat ook andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden) hadden meegedaan met het lokale meetnet van sensoren dat Eersel wil gaan opzetten. Door samen te werken kunnen kosten worden gedeeld en grensoverschrijdende overlast worden gemeten, aldus deze partijen. Beex gaf aan dat deze gemeenten wellicht later aansluiten, maar dat zij ,,nu nog niet zo ver zijn.”

Het college wil voor het onderzoek samenwerken met coöperatie AiREAS. Er worden tien sensoren op diverse (overlast)locaties geplaatst die geluidshinder en onder andere de hoeveelheid fijnstof , stikstof en CO2 in de lucht gaan monitoren. Ook wordt groepje inwoners uitgerust met draagbare sensoren. Daarnaast wordt data gebruikt van een toekomstig regionaal netwerk van sensoren.

Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit over het plan van aanpak voor het luchtkwaliteitsonderzoek.