Volledig scherm
© Thinkstock

Raad Eersel wil onderzoek naar alternatieve duurzame energie

EERSEL-Voor grootschalige opwekking van duurzame energie in de Kempen moet de focus in de toekomst niet alleen op wind en zonne-energie liggen, zo is de mening van politiek Eersel. Ook de mogelijkheden van andere duurzame energiebronnen als biogas en stoomturbines moeten onder de loep worden genomen.

Een motie van die strekking kreeg gisteravond unanieme steun van alle Eerselse politieke partijen. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering over de vervolgstappen die moeten worden genomen in de studie naar mogelijkheden voor (opwekking) van duurzame energie in de Kempengemeenten.

Alternatieve bronnen

Het onderzoek naar de alternatieve energiebronnen zou tegelijk uitgevoerd moeten worden met een vervolgstudie naar de beste locaties voor windmolenparken en zonnevelden in de Kempen. Uiterlijk voor april wil de gemeenteraad door het college geïnformeerd worden over de voortgang van beide studies.

Zonnepanelen

De Eerselse fracties spreken in het voorstel ook de wens uit dat Kempenbreed ,,maximaal wordt ingezet op plaatsing van zonnepanelen”, door bedrijven én particulieren, binnen de bestaande bebouwing.

Daarnaast riep een meerderheid het college-via een apart aangenomen motie- op om de duurzaamheidsdoelstelling uit de Klimaatvisie van 2009 te actualiseren en het lokale uitvoeringsplan hierop aan te passen. De Kempengemeenten willen in 2025 energieneutraal zijn. ,,Waar staan we nu? Wat is de werkelijke opgave (nu)? Doen we wel genoeg? Dat zijn vragen die we (opnieuw, red.) moeten beantwoorden,”aldus Alexander Steenhoek (VVD).