Archieffoto van de Petruskerk in Oirschot
Volledig scherm
Archieffoto van de Petruskerk in Oirschot © René Manders

Regels rond erfgoed in Oirschot vernieuwd

OIRSCHOT - Aangepaste eisen voor aanvragen onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten in Oirschot.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Oirschot krijgen te maken met nieuwe regels rond het aanvragen van onderhoudssubsidies. Er komt een nieuwe verordening, die beter aansluit bij de manier waarop tegenwoordig naar het behoud van erfgoed en monumentenzorg wordt gekeken.

Oirschot staat wijd en zijd bekend om zijn grote aantal monumenten. Naast de kleine 150 rijksmonumenten staan 145 objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente wil zich in de toekomst nog nadrukkelijker gaan profileren als dé erfgoedgemeente in dit deel van het land en heeft daartoe vorig jaar al nieuwe plannen ontvouwd in de Erfgoednota 2018-2028. Een van de speerpunten daarin was om de bestaande, gedateerde subsidieverordening voor het onderhoud van al die monumenten tegen het licht te houden.

Kleinere bedragen

Met de nieuwe regels wil Oirschot méér monumenteneigenaren gaan ondersteunen; meer kleinere bedragen in plaats van een beperkt aantal grotere subsidies. Het totale subsidiebudget gaat omhoog. Voorheen was jaarlijks 40.000 euro beschikbaar. Zeker in de laatste jaren, waarin het aantal aanvragen aanzienlijk is toegenomen, konden met die som niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Het college vraagt nu aan de raad om eenmalig 150.000 euro extra uit te trekken voor de komende drie jaar. Het geld zal niet alleen bestemd zijn voor subsidies voor gemeentelijke monumenten, maar ook voor kleinere beschermde objecten. In de verordening worden ze 'cultuurhistorisch waardevolle elementen' en 'plaatsen van herinnering' genoemd.

Er gelden straks nieuwe maximumbedragen per categorie en die liggen lager dan voorheen. Ook wordt bij bedragen hoger dan 20.000 euro verplicht gesteld dat de eigenaar deelneemt aan een collectief abonnement van Monumentenwacht Noord-Brabant. Er worden dan inspectierapporten opgemaakt die eigenaar en gemeente inzicht geven in de staat van het monument. Ook veranderen de periodes dat er subsidie kan worden aangevraagd. Eerst was dat maximaal één keer per vijf jaar per pand. In de toekomst kan dat (onder voorwaarden) vaker. Zo wil de gemeente stimuleren dat monumenteneigenaren kiezen voor regelmatig onderhoud in plaats van grootschalige restauraties.

Ook wordt de termijn beperkt dat subsidies aangevraagd kunnen worden. Voorheen kon dat het hele jaar, waardoor de late indieners nogal eens achter het net visten, straks moet dat tussen 1 februari tot 30 april.

Een ander nieuw element in de verordening is dat eigenaren worden gestimuleerd om het monument te verduurzamen. Een zogenoemde energiescan wordt voor de helft gesubsidieerd, met een maximum van 500 euro per gemeentelijk monument. Komende dinsdag neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe subsidieverordening.