Volledig scherm
© Getty Images

Reuselse beloning voor botte houding

AnalyseREUSEL - Cor van der Heijden uit Reusel had er de klassieken maar eens op nageslagen. De Reuselse fractievoorzitter van de lijst Samenwerking kwam dinsdagavond met een uitvoerig betoog om aan te geven hoe lastig zijn fractie het had gehad met het langlopende dossier over toekomstig windpark Agro-Wind. 

Dat bestaat uit elf turbines van 246 meter, de grootste van het land. Alleen op de Maasvlakte in Rotterdam staat er ook al één zo'n turbine.

Samenwerking, met acht raadsleden, had moeten laveren als de bemanning van een schip tussen Scylla en Charybdis, aldus Van der Heijden. Hij  verwees daarmee naar het mythologische verhaal van Scylla, een zeegedrocht met zes hondenkoppen en het zeemonster Charybdis, ook al geen lieverdje. Zeelieden vielen óf in de handen van de een óf in die van de ander. De zegswijze staat voor het kiezen tussen twee kwaden. 

De acht raadsleden waren er niet aan ten ondergegaan, maar een eensgezinde koers voor het fractievaartuig werd het allerminst. Vijf raadsleden bleken voor de komst van het park, met name omdat in één klap aan de klimaatdoelstelling van de gemeente wordt voldaan. Drie stemden tegen onder wie de kapitein van het schip, Van der Heijden zelf. Het raadsvoorstel werd aangenomen.  

Hij beoordeelde het gelopen proces als onvoldoende. In het begin leek het nog een aangename verrassing. Reuselse ondernemers die zelf aan de slag gaan, waardoor de opbrengsten niet naar een multinational gaan, maar binnen de gemeentegrenzen blijven. Maar daarna ging het fout,aldus Van der Heijden. Dat lag vooral aan Agro-Wind, hoewel de gemeente ook niet helemaal vrijuit ging. Hij lichtte verder niet toe waar die dan steken had laten vallen. 

Medaille met twee kanten

Dat het een lastig parcours zou worden, lag al vast. Afro-Wind startte met acht turbines. Dat werden er negen en in januari lag de teller op elf. De medaille had twee kanten: een fonkelende (veel energie-opbrengst en dus veel financieel rendement), maar ook een matte. De maatschappelijke consequenties zijn enorm. Waar zadel je een buurt mee op, zij die niet tot het clubje van de initiatiefnemers behoren, maar wel een gigaturbine in hun directe omgeving gaan krijgen? 

Bovendien: Agro-Wind communiceert niet met de buurt,  stelt zich bot op en geeft geen openheid van zaken. Ergerniswekkend, aldus Van der Heijden. Voor hem en twee partijgenoten gaf dat de doorslag om tegen te zijn. Vijf fractiegenoten denken daar anders over. Die beloonden met hun stellingname de houding van de initiatiefnemer. 

Om een lastig project in een omgeving te realiseren is veel draagvlak nodig. Een botte opstelling helpt daar niet bij.  Maar met zo'n houding sommige Reuselse raadsleden overtuigen, dat  is kennelijk een stuk eenvoudiger.