Volledig scherm
Er komt een dorpsvoorzieningenplan om de leefbaarheid van Riethoven te waarborgen. © Foto van de Meulenhof/Dave Hendriks

Riethoven maakt dorpsvoorzieningenplan voor leefbaarheid in de toekomst

 RIETHOVEN - Met het maken van een breed gedragen dorpsvoorzieningenplan wil de Kernraad Riethoven ervoor zorgen dat de leefbaarheid van Riethoven in de toekomst gewaarborgd is. Via een enquête volgend voorjaar moet duidelijk worden wat de behoeftes zijn van de verenigingen en inwoners van Riethoven.

Tijdens een drukbezochte jaarvergadering van de Stichting Kernraad Riethoven werden de plannen in aanwezigheid van wethouder Stef Luijten besproken. Kartrekker vanuit de Kernraad is Will van Gerwen die maandagavond ook de voorzittershamer van Math Stultiens kreeg overgedragen.

Knelpunten

Via een enquete die in overleg met de gemeente Bergeijk wordt samengesteld, moet duidelijk worden welke behoeften en knelpunten in het voorzieningenniveau er zijn bij de verenigingen en inwoners van Riethoven en Walik. Hiervoor is het volgens Van Gerwen noodzakelijk dat de verenigingen en stichtingen samenwerken in werkgroepen van bijvoorbeeld sport, cultuur, jeugd en zorg. Via zogenaamde clusterambassadeurs worden de resultaten van deze overlegrondes dan weer met de andere werkgroepen besproken, zodat er uiteindelijk een gezamenlijk plan moet komen. Als de werkgroep zijn bemenst kan in maart volgend jaar de enquete de deur uit.

Clusters

Wethouder Stef Luijten benadrukte dat deze werkwijze past in de visie van de gemeente Bergeijk. Hij vindt dat er voortvarend wordt gewerkt en sprak de hoop uit dat alle verenigingen zich onder de clusters zullen scharen.

Inwoners zeiden dat wel gezorgd moet worden dat ook de jeugd tot 25 jaar straks vertegenwoordigd is, omdat op deze avond vooral de dertigplussers in de zaal zaten. Raadslid Fred Vermeulen (GL/PvdA) vond dat er wel veel raakvlakken zijn tussen wat de Kernraad wil en de coöperatie Meer Riethoven. De wethouder zei dat niet alleen in Riethoven zo wordt gedacht. In Weebosch zijn plannen om alle verenigingen, ook de voetbal, onder één koepel te krijgen. Wethouder Luijten noemde dat riskant, maar begreep wel dat het in zo’n kleine gemeenschap moeilijk is om bestuurders te vinden voor elke vereniging afzonderlijk.