Volledig scherm
Cultureel centrum De Kei in Reusel. © FotoMeulenhof/Jean Pierre Reijnen

Sloop voor centrum De Kei in Reusel

REUSEL - Reusel-De Mierden lijkt te gaan kiezen voor sloop van het huidige centrum De Kei. Daarna wacht nieuwbouw op dezelfde plek. Dat betekent dat tijdens de sluiting de activiteiten elders door moeten kunnen gaan. 

Werkgroepen, deskundigen en ambtenaren in Reusel-de Mierden hebben dit jaar hard gewerkt om te komen tot een afweging wat er met cultureel centrum De Kei moet gebeuren. Dat traject  zit er nu op. De stuurgroep heeft een keuze gemaakt die het college heeft overgenomen. Op de plek van het oude gebouw komt, na sloop, een nieuw De Kei te staan. 

De politiek moet daar nog mee akkoord gaan. Op 22 oktober bespreekt de commissie Inwoners de eindrapportage van de betrokkenen en het voorstel van het college. 

Complete nieuwbouw

Op 29 januari van dit jaar besliste de gemeenteraad dat de nieuwe multifunctionele accommodatie op de plek van De Kei zou moeten komen. De werkgroepen gingen daarna verder met verschillende varianten, oplopend van ‘niets doen, behalve een beetje onderhoud’ tot complete nieuwbouw en nog wat mogelijkheden daartussen. Daarbij werden enkele voorwaarden meegenomen. Die betroffen bijvoorbeeld de behoefte van de Reuselse verenigingen, de mogelijkheden voor kunst en cultuur, het verzorgen van educatie en een plek voor de bibliotheek. 

Een andere voorwaarde is dat De Kei een markantere plek aan het plein moet krijgen. Door het plein opnieuw in te  richten kan het terras van De Kei vergroot worden. Zo moet er aansluitend op het terras ruimte kunnen komen voor een tijdelijk podium of een kiosk voor optredens.

Ook zijn er gesprekken geweest met potentiële gebruikers, zoals de bibliotheek en Oktober (voorheen RSZK). Beiden zijn, aldus de eindrapportage, zeer enthousiast om activiteiten op te zetten in de nieuwbouw. 

Erg prijzig 

Omdat nieuwbouw een langere afschrijvingsperiode kent dan een ingrijpende renovatie, is dat eerste goedkoper dan het tweede. De Kei is 55 jaar oud. Als een renovatie volgt, heeft het gebouw nog een levensduur van dertig jaar. Komt er nieuwbouw, dan moet die veertig jaar mee kunnen gaan. Bij een zware renovatie kunnen bovendien niet alle energiebesparende maatregelen doorgevoerd worden, wat bij nieuwbouw wel kan. Voordeel voor de gemeente is dat de rente laag is. Daar staat tegenover dat bouwmaterialen erg prijzig zijn. 

Met de huidige gebruikers is afgesproken dat de plannen niet mogen leiden tot hogere huren. Verder is men het eens dat de toegang tot het cultureel centrum laagdrempelig moet blijven. Wanneer de Huiskamer, de heemkunde-activiteiten en de bibliotheek naar De Kei over gaan, kan de gemeente overwegen de leegkomende ruimten commercieel te verhuren.