EERSEL -  Het oude Rabobank-pand werd in het najaar van 2019 gesloopt. Op deze plek wordt  een nieuw, groter Lidl-filiaal gebouwd.
Volledig scherm
EERSEL - Het oude Rabobank-pand werd in het najaar van 2019 gesloopt. Op deze plek wordt een nieuw, groter Lidl-filiaal gebouwd. © FotoMeulenhof

Terecht vergunning nieuwe Lidl in Nieuwstraat

EERSEL - Omwonenden van de nieuw te bouwen Lidl-supermarkt in de Nieuwstraat hebben bot gevangen bij de rechter. Zij kwamen in verweer tegen de bouwvergunning: zij vrezen voor de groene uitstraling van de straat. De rechtbank achtte hun bezwaren ongegrond.

De buurtbewoners zetten tijdens de rechtszitting grote vraagtekens bij de toetsing van het bouwplan door de welstandscommissie. Op de plek waar voorheen de Rabobank was gevestigd wil Lidl Nederland een nieuw, groter supermarktpand bouwen. De buren vrezen dat dit ten koste gaat van de groene sfeer in de winkelstraat.

Toetsing

De welstandscommissie gaf weliswaar een positief advies voor de bouw van het filiaal, maar die beoordeling was volgens de bezwaarmakers slecht onderbouwd. Zij betwijfelden of het bouwplan voldoende was getoetst aan de strenge eisen van het beeldkwaliteitsplan. Daarin is beschreven hoe de Nieuwstraat er uit moet (blijven) zien en wat de gewenste uitstraling is.

Uit het advies van de welstandscommissie blijkt dat zij wel degelijk goed heeft gekeken of het gebouw in het groene winkelgebied past, zo luidt het oordeel van de rechter. Er wordt in dit document gesproken over bouwmaterialen die Lidl moet aanleveren voordat de bouw start.

Eerder bouwplan afgewezen

Daaruit leidt de rechter af dat er overleg is geweest tussen de welstandscommissie en de Lidl over de eisen waaraan bouwmaterialen moeten voldoen om qua uiterlijk en uitstraling beter in de straat te passen. Daar komt nog eens bij dat de commissie een eerdere versie van het bouwplan afwees, omdat het gebouw qua grootte en materiaalgebruik zich slecht zou voegen in de buurt. Daaruit zou volgens de rechtbank eveneens blijken dat de omgeving in acht is genomen bij de toetsing.