Volledig scherm
De Enck in Oirschot, het eindrapport met toekomstscenario's is klaar. © Jean Pierre Reijnen

‘Uur U’ nadert voor scc de Enck in Oirschot

OIRSCHOT - Een toekomstbestendige Enck; zonder (beperkte) jaarlijkse subsidie is dat niet mogelijk, blijkt uit onderzoek.

Het ‘uur U’ nadert voor de Enck. Dit voorjaar besluit de gemeenteraad of er nog toekomst is voor het sociaalcultureel centrum in Oirschot. In juni werd, na een spannende raadsvergadering, een faillissement afgewend. De Enck kreeg tot begin 2019 de tijd om te schetsen op welke manier het gemeenschapshuis tot zwarte cijfers kan komen.

Dat onderzoek is nu afgerond. Een speciaal samengestelde stuurgroep – bestaande uit Ton van Veen (Jumbo), Remco Kuipéri (Rabobank Hart van Brabant), Dianne Engels (Joris Zorg), Piet Machielsen (wethouder) en Frans Verouden (De Enck) - heeft het eindrapport naar de gemeente gestuurd.

Scenario's

Daarin staan vier scenario’s uitgewerkt, waarvan er maar één - scenario 2 - perspectief biedt op een Enck zoals het nu is: met sociaal-maatschappelijke functies en een theater. Hier zetten de stuurgroep en verenigingen dan ook vol op in. Aan de niet-theater-zijde van de Enck moeten meer inkomsten worden gehaald uit commerciële verhuur. Hiervoor worden ook de meters ingezet die nu van de gemeente zijn. Verder wordt de bedrijfsvoering van de ‘theaterzijde’ verbeterd; extra activiteiten, aantrekkelijker horeca, integratie van de bibliotheek.

Om dit scenario mogelijk te maken, moet de gemeente eenmalig 1,2 miljoen euro bijdragen. Het overgrote deel daarvan (880.000 euro) is voor achterstallig onderhoud. Saillanter is dat de raad tevens bereid moet zijn tot een jaarlijkse subsidie van 85.000 euro. De raad heeft in juni aangegeven dat een eenmalige financiële injectie bespreekbaar is, maar dat een structurele subsidie niet tot de mogelijkheden behoort. Aan dat criterium kan de Enck dus niet voldoen. Bij de presentatie van het rapport aan huurders en verenigingen van De Enck, donderdagavond, werd door bestuursvoorzitter Frans Verouden wel benadrukt dat 85 mille zeer bescheiden is in vergelijking tot de subsidies van andere gemeenten aan hun gemeenschapshuizen annex theaters.

De andere drie scenario’s leiden allemaal tot het einde van de Enck in zijn huidige vorm. Scenario 1 is een faillissement, scenario 3 gaat uit van volledige vercommercialisering, waarbij de sociaalmaatschappelijke functies naar de achtergrond verdwijnen en er geen plaats meer is voor de tachtig verenigingen. Dan is de 1,2 miljoen nog steeds nodig, maar kan het zonder structurele subsidie. 

Een vierde scenario is meer gericht op de toekomst. De Enck zou in dat geval wachten op de centrumvisie die de gemeente dit jaar gaat maken en waarin meer duidelijk wordt over waar sociale, maatschappelijke en culturele functies een plek krijgen. Dit scenario betekent dat evenwel dat ook op kortere termijn iets moet gebeuren om de Enck overeind te houden.

Het woord is straks aan college en raad. Wordt vervolgd.