Volledig scherm
© Thinkstock

Veel vragen bij coalitie Eersel over studie naar windparken en zonnevelden Kempen

EERSEL-De resultaten van een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie laten zien waar in de Kempen plaats is voor windparken en zonnevelden. Coalitiepartijen VVD en ESA betwijfelen of het beeld dat het onderzoek geeft compleet genoeg is om een besluit te nemen over de beste manieren om duurzaam energie op te wekken in deze regio.

Eersel wil graag haar duit in het zakje doen als het gaat om het energieneutraal maken van de Kempen in 2025. Uit een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie blijkt dat er 186 windmolens of 2250 hectare aan zonnepanelen in het gebied moeten komen om deze ambitie te kunnen waarmaken. Deze week bogen de Eerselse politieke partijen zich over de vraag of zij kunnen instemmen met het vervolgproces dat gepland staat.

Kansrijke locaties

Daarin worden de als kansrijk aangemerkte locaties voor de realisatie van windparken en zonnevelden eerst aan een milieuonderzoek onderworpen. Er wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu als op die plekken bijvoorbeeld windmolens verrijzen. De uitkomsten zijn bepalend voor de ontwikkeling van toetsingskaders, op basis waarvan de gemeenteraden in de Kempengemeenten een keuze maken voor specifieke locaties.

Biogas

Voor Eersel Samen Anders en de VVD ging dit allemaal nog iets te snel. Zij bleven met veel vragen achter na het lezen van de conclusies van de haalbaarheidsstudie. Jos Heezemans (fractievoorzitter ESA) vroeg zich af waarom de optie van biogas niet ter sprake was gekomen.

Ook bij de liberalen waren er twijfels over de compleetheid van de studie. Alexander Steenhoek (VVD) noemde recente ontwikkelingen zoals de opkomst van de elektrische fietsen en het terugschroeven van de aardgaswinning, waarvan het onduidelijk was of die ook waren meegenomen. Steenhoek stipte aan dat deze factoren mogelijk invloed kunnen hebben op het wel of niet bereiken van de beoogde duurzaamheidsdoelstelling. ,,Is dit rapport wel volledig up-to-date? Is het wel compleet genoeg als basis om straks besluiten te kunnen nemen?”

Grootste klappen

De projectleider van de haalbaarheidsstudie beaamde dat biogas zeker ook een bron (voor opwekking duurzame energie, red.) zou kunnen zijn, maar dat ,,we de grootste klappen kunnen maken met zonne-en windenergie.”

Quote

Gaan we de beste kansen benutten in de Kempen of is het ieder voor zich? Dit doel is groter dan de gemeente Eersel op zich.

Henri Wijnands, raadslid Kernbeleid

PvdA-GroenLinks, D66 en CDA waren blij met het ingezette proces voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. Henri Wijnands (Kernbeleid) betwijfelde of in de Kempen straks wel alle neuzen dezelfde kant opwijzen, als er knopen moeten worden doorgehakt over het beleid en de beste locaties. ,,Gaan we de beste kansen benutten in de Kempen of is het ieder voor zich? Dit doel is groter dan de gemeente Eersel op zich.”