Volledig scherm
Heemkundigen maakten begin dit jaar een archeologische grondscan op de Markt in Eersel. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Voorlopig geen vervolgonderzoek naar kasteel op de Markt in Eersel

EERSEL - Er komt voorlopig geen archeologisch vervolgonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een kasteel op de Markt. Boringen of opgravingen zouden gecombineerd moeten worden met onderhoud van het riool, maar dat is op de lange baan geschoven.

Wethouder Steven Kraaijeveld heeft de Heemkundige Studiekring de Acht Zaligheden wel gevraagd alvast met een voorstel te komen voor uitvoering van het archeologisch onderzoek, zodat hier eventueel in de komende jaren budget voor kan worden gereserveerd.

Boring

De heemkundigen zouden graag een archeologische/geologische boring of opgravingen verrichten op de Markt om meer helderheid te krijgen over een muur en een mysterieuze heuvel die zij hier eerder met behulp van grondscans ontdekten. Het vermoeden is dat die in de middeleeuwen onderdeel waren van een kasteelcomplex.

De gemeente houdt de mogelijkheid open voor nieuw archeologisch onderzoek, maar zij wil dit combineren met groot onderhoud van het riool en wellicht de aanleg van een looproute voor mensen met een beperking. Rioolwerkzaamheden zijn nu nog niet nodig op de Markt. Daarmee is het onwaarschijnlijk dat hier op korte termijn een schop de grond in kan voor een archeologische vervolgstudie.

Middeleeuwse muur en gracht

Eind vorig jaar en begin 2019 maakten amateur-archeologen van de Heemkundige Studiekring de Acht Zaligheden en Archeologische Vereniging Kempen-Peelland op de Markt scans met geavanceerde grondradar, op de parkeerplaats voor Restaurant NU tot aan de kiosk.

Op basis van een 3D-model van het gescande gebied denken de heemkundigen een middeleeuwse muur en een gracht gevonden te hebben op deze locatie, op een diepte van anderhalf meter. Ook zijn er aanwijzingen dat hier een versterkte burcht lag, omdat dit stukje Markt hoger ligt dan de omliggende gronden.

Plan

Voordat nieuw onderzoek kan plaatsvinden moeten de amateur-archeologen een plan op tafel leggen bij de gemeente. In het voorstel zal de heemkundekring dieper moeten ingaan op wat de opgravingen inhouden, maar ook hoe groot ze de kans achten hier iets te kunnen opgraven. Dit voorstel zal dan in het college en met de raad besproken worden.