Volledig scherm
De start van het nieuwbouwplan in Hoogeloon lijkt een stapje dichterbij. © Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Vragen over waterhuishouding rond nieuwbouwplan Akkerstraat in Hoogeloon

HOOGELOON - Er is weinig wat de start van het nieuwbouwplan Akkerstraat in Hoogeloon in de weg staat. In totaal werden drie zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan, dat circa 73 woningen gaat bevatten. Op het exploitatieplan kreeg de gemeente Bladel twee zienswijzen te verwerken.

Het plan Akkerstraat beslaat de terreinen van voormalig café De Ster, Attent supermarkt en gronden van twee particulieren, gelegen tussen de Akkerstraat, Hoofdstraat en Casterseweg. Voor de invulling heeft de gemeente Bladel onder andere overlegd met de plaatselijke locatievereniging en de Dorpsraad van Hoogeloon.

Bewoners van percelen aan de rand van het plangebied krijgen de ruimte om in hun eigen achtertuin te bouwen. Er wordt gekozen voor een gemêleerde invulling van de nieuwbouwwijk met huur- en koopwoningen in meerdere prijsklassen. Aan de buitenzijde van het gebied komt ruimte voor vrijstaande woningen en tweekappers. Rondom het centrale grasveld komt rijbebouwing.

Overloopgebied

Een definitieve invulling is nog niet gemaakt. Dit is ook afhankelijk van de marktontwikkelingen in de woningbouw. Bij het plan is extra aandacht voor de waterhuishouding nodig, omdat het gebied het laagstgelegen deel van Hoogeloon is. Een bewoner van de Casterseweg, die met zijn achtertuin aan het plangebied grenst, vreesde daarom extra wateroverlast. Zijn perceel dreigt een overloopgebied te worden. Hij vroeg in de inspraakronde om zijn achtertuin, die ook als bouwkavel in beeld komt, op te hogen, zodat het maaiveld gelijk komt te liggen.

De gemeente Bladel erkent het probleem en is in overleg met het waterschap voor een oplossing. De situatie in de rest van het dorp kan daarbij betrokken worden. Ophogen van de achtertuinen is een optie, maar dan wel binnen de exploitatie van het hele plangebied. Extra aandacht is er nodig voor de overgangsperiode, als nog niet alle kavels bebouwd en opgehoogd zijn. Tot die tijd moet afwatering via het eigen perceel, waarbij Bladel rekening houdt met de civieltechnische uitwerking van het plan.

Kavelverdeling

Bij de hoorzitting afgelopen maandag lichtte het echtpaar Van de Wal uit de Akkerstraat zijn bezwaar toe. Hun plan om twee bouwplaatsen te realiseren in hun achtertuin zagen ze gedwarsboomd door een - in hun ogen - ongelukkige kavelverdeling. „Vreemd dat er zo over ons wordt beslist. Twee woningen kan. Er zijn mogelijkheden genoeg.” Nu moeten ze hun tweede kavel delen met de buurman. Indien dit niet gebeurt, zou er voor de buurman een stuk grond resteren, dat aan de straatzijde te smal is om te bouwen. Als dat smalle perceel braak blijft liggen, ontstaat volgens de gemeente Bladel een stedenbouwkundig onwenselijke situatie.