Volledig scherm
© ED

Wachttijd voor jeugdhulp in Kempen fors lager

BERGEIJK - De wachttijd voor jeugdhulp in de Kempen is bijna gehalveerd door de oprichting van Team Toegang in februari van dit jaar. 

Team Toegang komt als eerste in beeld bij een nieuwe hulpvraag. Het team verwijst eventueel door naar het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en het Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), beide ondersteuningsteams van CJG+ de Kempen (Centrum voor Jeugd en Gezin), of naar andere specialistische zorg. Team Toegang geeft ook de beschikking af. Tussen aanmelding en eerste gesprek zat in 2019 gemiddeld 16 dagen. Na onderzoek werd de intakefase gemiddeld in 46 dagen afgerond, dus binnen de wettelijke termijn van maximaal acht weken. Dat was in 2018 nog 88 dagen. 

Team Toegang voert maximaal vijf gesprekken met gezinnen en kan daarmee 10 procent van alle hulpvragen al oplossen. Daardoor worden zaken weggehouden bij de ondersteuningsteams LOT en KTJ, wat voor verlichting bij de jeugd- en gezinswerkers zorgt.

Kempengemeenten gaan jeugd- en gezinswerkers vanaf 1 januari 2020 zelf in dienst nemen. Nu worden de medewerkers van CJG+ de Kempen nog ingehuurd via hoofdaannemer Combinatie Jeugdzorg.

‘Een ferme strategische koerswijziging’ noemde Fred Vermeulen van GroenLinks-PvdA het dinsdag in de commissie Maatschappelijke Zaken in Bergeijk. Daar werd het beleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 besproken. „Hoofdaannemer Combinatie Jeugdzorg bracht specifieke expertise in. Waarom denkt Samenwerking Kempengemeenten dit nu zelf beter te kunnen?”

Eén kind, één plan

Wethouder Manon Theuws wees op efficiencyvoordelen. Voor hetzelfde geld kan nu 2,4 fte meer ingezet worden. De andere Bergeijkse fracties waren er nog niet over uit of de efficiencyslag opweegt tegen hun bedenkingen over de borging van kennis.

Ze reageerden positief op het nieuwe beleidsstuk. Dat zet in op vijf actielijnen, onder andere een betere toegang tot jeugdhulp. „Wat mij betreft ligt de nadruk op het integrale handelen: één kind, één plan”, zei Mark Oldenburg (VVD). Een zorg voor hem was wel dat geen budgetplafond wordt ingesteld. Dat kan kostenoverschrijding in de hand werken. „We willen daar niet heel sterk op sturen. Als een jongere gebaat is bij een bepaalde aanbieder, moet hij daar gewoon geholpen kunnen worden”, zei Theuws.  Volgens haar is er in dit nieuwe plan meer aandacht voor preventie.