Volledig scherm
© Getty Images

Windpark Reusel weer wat dichterbij

REUSEL - De realisatie van elf windturbines in Reusel-Zuid is weer wat dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Reusel-De Mierden ging dinsdagavond akkoord met een ontwerp-verklaring van geen bedenking. 

PvdA-fractievoorzitter Fiona Bijl zei dat zij geen slingers zal gaan ophangen, maar de initiatiefnemers van het turbinepark, Vereniging High Tech Agro Campus, doen dat waarschijnlijk wel. Hun plannen voor elf turbines van 246 meter hoog maken sinds de raadsvergadering van dinsdag weer wat meer kans. 

Voor de VVD (voor), het CDA (voor) en de PvdA (tegen) was wel duidelijk wat ze er van vonden. Fractievoorzitter Cor van der Heijden gaf in een uitvoerig betoog aan hoe zijn fractie Samenwerking met het raadsvoorstel worstelde. Vijf van zijn fractiegenoten zouden voor stemmen, drie anderen, onder wie Van der Heijden zelf, stemden tegen. Uiteindelijk leidde de stemming in de raad tot tien raadsleden voor en vijf tegen.

De fractievoorzitter noemde het dossier ‘verdomd lastig’, een helletocht, waarbij hij het hele proces een onvoldoende gaf. De initiatiefnemers, de omwonenden, maar ook het gemeentebestuur hadden daar een aandeel in. De voorstanders (Van Laarhoven, Lauwers, Maas, Huijbregts, Van Rooij) binnen Samenwerking lieten zwaarder wegen dat de klimaatdoelstellingen voor de gemeente gehaald worden. Bij de tegenstemmers (Van der Heijden, De Kort en Van Dommelen) heeft de botte houding van de initiatiefnemers tot veel ergernis en hun standpunt geleid. 

Nergens zo hoog

,,Wij streven naar consensus binnen de fractie, maar bij majeure onderwerpen is het onze fractiegenoten toegestaan een eigen afweging te maken", zo verklaarde Van der Heijden de verschillende standpunten. Hij benadrukte dat er nergens in het land zo'n hoge windmolens komen te staan als in Reusel. ,,Alleen op de Maasvlakte staat er ook zo een.”

CDA en VVD hielden het bij een korte verklaring dat ze voor waren. Peter van Gool (CDA) zei te hopen dat met het realiseren van het windpark kleinere projecten in de gemeente niet in het gedrang komen. 

Bijl (PvdA) constateerde een duidelijke verslechtering van het leefklimaat als de plannen doorgaan. ,,Voor zes huishoudens betekenen de komst van die turbines dat hun omstandigheden van goed naar slecht gaan. Het is sowieso opmerkelijk dat de GGD niet om een advies is gevraagd. Wat daar komt te staan heeft een enorme impact op de omgeving.” Het raadslid vond dat bij zo'n belangrijk voorstel juist een groot draagvlak hoort, ook politiek. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het voorstel aan te nemen kan gedurende zes weken bezwaar worden aangetekend.  Het besluit voor het definitieve ontwerp staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 18 februari.