Volledig scherm
Nieuwbouwwijk de Hoge Regt in Beek en Donk. © FotoMeulenhof

Bezwaarmaker Hoge Regt in Beek en Donk: gemeente wil plan er doorduwen

BEEK EN DONK - Bewoners van nieuwbouwwijk de Hoge Regt in Beek en Donk vinden dat de gemeente Laarbeek te makkelijk over hun bezwaren tegen een bestemmingsplanwijziging is heengestapt. Ze hebben het gevoel dat de gemeente het plan in de vakantieperiode heeft willen doordrukken, omdat er van begin af aan te weinig informatie is verstrekt. 

Ze willen een informatiebijeenkomst voor de héle wijk, en die komt er nu ook. Volgende week worden huis aan huis de uitnodigingen verspreid, belooft de gemeente. Ze geeft toe dat het een verkeerde inschatting is geweest om dat niet al veel eerder te doen.  

Vijftien bewoners en eigenaren van een bouwkavel hebben tussen half juli en eind augustus bezwaren ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan. Het moest flexibeler volgens de gemeente, omdat voor een aantal grotere kavels geen enkele belangstelling getoond is en ook omdat de veranderende economische omstandigheden daarom vragen. De grote kavels zijn verkleind en er mag wat hoger worden gebouwd.  

De bewoners zijn het daar niet mee eens, omdat onder meer het landelijke karakter van hun wijk verandert en het uitzicht vanuit hun woning minder wordt. De bezwaren zijn in een zogenaamde responsnota verwoord en beoordeeld en het plan is op enkele punten ook weer aangepast. ,,Ik ben het niet eens met de manier waarop ze mijn bezwaren hebben verwoord", stelt bewoner Koen Peters. ,,Ik vind ook dat er te makkelijk over onze bezwaren is heengestapt." Hij heeft met medestanders geprobeerd om bij de commissievergadering een toelichting te geven, maar dat was niet mogelijk.  ,,Er kan niet worden ingesproken op kwesties die nog voor bezwaar en beroep openstaan bij de rechter", aldus de gemeente.   

Volledig scherm
Nieuwbouwwijk de Hoge Regt in Beek en Donk. © FotoMeulenhof

Peters: ,,Mijn gevoel zegt dat het niet deugt, dat ze proberen het erdoor te duwen. Het plan is in de vakantie ter inzage gelegd. Van veel buren was net hun woning opgeleverd dus die hadden wel iets anders aan hun hoofd dan de gemeentepublicaties lezen in het lokale krantje. En mijn overburen woonden toen vanwege de verbouwing in Helmond. Pas nadat we zienswijzen hadden ingediend kwam er een brief van de gemeente waarin de plannen werden uitgelegd, maar alleen voor ons. Een informatiebijeenkomst voor de hele wijk was wel op zijn plaats geweest." 

Burgemeester en wethouders hebben het plan opnieuw besproken. Het wordt nu in een aangepaste procedure opnieuw aan de raad voorgelegd. Naast de gang naar de rechter is er nog de mogelijkheid van planschade: een vergoeding voor de schade die bewoners menen te hebben geleden door de gewijzigde plannen. 

Volledig scherm
Nieuwbouwwijk de Hoge Regt in Beek en Donk. © FotoMeulenhof
Volledig scherm
Een impressie van de nieuwe woonwijk De Hoge Regt in Beek en Donk, gezien vanuit noordelijke richting. Duidelijk is te zien dat er is gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod. Linksonder is een stukje van Molenweg te zien. Rechtsboven loopt de Goorloop.
ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Gemert e.o.