Volledig scherm
De Boxtelse fractie BALANS wil dat de gemeente meer geld naar burgers laat vloeien vanuit de Wmo. © Thinkstock

Boxtelse fractie BALANS wil meer geld naar huishoudelijke hulp

BOXTEL - Meer geld naar huishoudelijke hulp. Dat is wat de fractie van BALANS pleit in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel voor een ruimhartiger toepassing van het Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Hand op de knip

De politieke groepering is van oordeel dat het college te veel met de hand op de knip zit en dat daardoor burgers tussen wal en schip zouden vallen. Een constatering gebaseerd op het feit dat er zowel in 2016 als vorig jaar veel geld is overgebleven van de beschikbare budgetten. ,,Onder meer veroorzaakt door het veel minder inzetten van huishoudelijke hulp", stelt BALANS.

Quote

Bij het steunpunt zijn twee klachten bekend. Het gaat dus niet echt om grote groepen, stel ik maar vast.

Wethouder Eric van den Broek

Tevredenheid

Volgens wethouder Eric van den Broek ligt het anders. ,,Wij laten niemand tussen wal en schip vallen, want als dat dreigt te gebeuren dan lossen we het probleem op. Uit een onlangs gehouden evaluatie blijkt dat er in het algemeen tevredenheid is over hoe wij de regelingen voor de Wmo toepassen. Ook voor inwonende mantelzorgers, waarover BALANS het vooral heeft. Bij het steunpunt zijn twee klachten bekend. Het gaat dus niet echt om grote groepen, stel ik maar vast", verwijst de wethouder ook naar de verkiezingscampagne die in volle gang is en die in Boxtel een ware 'stortvloed' aan vragen, opmerkingen en acties van politieke partijen veroorzaakt.

Quote

Onze hulpbehoe­ven­de burgers hadden recht op meer hulp vanuit de gemeente maar hebben het niet gekregen. Dat voelt als oneerlijk.

BALANS in schriftelijke vragen aan het college van B en W Boxtel

Grote overschotten

BALANS stelt het in de vragen aan het college een slechte zaak te vinden dat er grote overschotten zijn op de beschikbare budgetten. ,,Onze hulpbehoevende burgers hadden recht op meer hulp vanuit de gemeente maar hebben het niet gekregen. Dat voelt als oneerlijk." 

Wethouder Van den Broek benadrukt dat iedereen die hulp nodig heeft, die ook krijgt. ,,Er is voldoende budget en dat gebruiken wij waar nodig. Wel kijken wij constant of de Wmo voldoende kan ondersteunen bij langdurige zorg. Daarvoor hebben we vorig jaar al eens een budget voor ramen zemen aan de buitenkant van de woningen beschikbaar gesteld."

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement