Volledig scherm
WMO-topman Michel Jarraud toont een grafiek die de opwarming van de aarde bevestigt. De grafiek rechts wijst juist op het tegendeel. foto AP

Alleen opwarming in klimaatmodellen

Het ED is geen koploper als het gaat om recent nieuws dat grote vraagtekens zet bij het opwarmingsverhaal van de aarde als gevolg van het broeikaseffect van het door de mens geproduceerde CO2. Elders wordt in de media ruim aandacht gegeven aan het schandaal rond de manipulatie van temperatuurgegevens dat de toepasselijke naam Climategate heeft gekregen. Daarom hierbij het laatste nieuws.Eén van de meest vooraanstaande klimaatwetenschappers, professor Phil Jones, directeur van de Climate Research Unit ( CRU ) van de East Anglia Universiteit blijkt jarenlang de leider geweest te zijn van een goed georganiseerd trans-atlantisch wetenschappelijk complot om een eensluidend verhaal over de opwarming van de aarde door CO2 staande te houden. Daarbij werden adviezen uitgewisseld over hoe de wetenschappelijke gegevens 'gemanipuleerd' moesten worden om geen vraagtekens op te roepen over de wetenschappelijke basis van het opwarmingsverhaal. Daarnaast werden manieren besproken om wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften die hun theorie onderuit konden halen, te weren. En er werden tips verstrekt over hoe temperatuurdalingen verborgen konden worden.

Hoe is dit allemaal aan het licht gekomen? Het CRU , is één van de belangrijkste gegevensbronnen voor temperatuurgegevens over de hele wereld. Kritische wetenschappers die in het afgelopen jaar gegevens opvroegen om temperatuurtrends te verifiëren kregen die niet of de gegevens waren 'verloren' gegaan. Een hacker moet gedacht hebben, waar rook is is vuur. Hij slaagde erin om in het e-mail systeem van CRU te komen en heeft vervolgens duizenden mails gepubliceerd.


De Wall Street Journal van 24 november concludeert dan ook dat hier sprake is van een 'unconvenient truth' waar de media, het Amerikaanse parlement en andere onderzoeksinstellingen nader onderzoek naar moeten doen.

In het ED van 9 december stond een artikel met als kop 'Afgelopen decennium warmste ooit'. Daarin geeft Michel Jarraud (algemeen-secretaris van de WMO - World Meteorological Organization) voorbeelden van gebieden waar 2009 het 'warmste jaar ooit' zou zijn. Dit is sowieso onzin want in het verre verleden zijn er perioden geweest dat de aarde veel warmer was dan nu. Maar het selectief naar voren brengen van voorbeelden van opwarming – en het weglaten van tegenvoorbeelden – past helemaal in Climategate.

Er zijn echter nog steeds betrouwbare, onafhankelijke, bronnen ( zoals Nasa's Goddard Institute for Space Studies). Als de gegevens daarvan worden gebruikt, zien we dat de laatste tien jaar helemaal geen sprake is van een wereldwijde opwarming. De foto van de grafiek die Jarraud in het ED van 9 december op de opiniepagina omhoog houdt is een typisch voorbeeld van suggestieve manipulatie. De afgelopen tien jaar laten eerder een daling zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat inmiddels het verhaal dat de Noordpool binnenkort ijsvrij zal zijn door de harde werkelijkheid achterhaald is.


Eerder (ED 30 september) meldde ik al dat het Amerikaanse Snow and Ice Data Center (NSDIC) vorig jaar een (meet)foutje ter grootte van het oppervlak van Californië, moest toegeven in haar publicatie over de minimale hoeveelheid ijs op de Noordpool. Daardoor leek het in eerste instantie alsof de sinds 2002 ingezette afname van het ijs op de Noordpool doorzette. Na correctie was het precies andersom, de spectaculaire afname in de periode 2002-2007 was omgeslagen in een even spectaculaire aangroei in 2008. Na zo'n incident kijk je met spanning uit naar wat er in 2009 gebeurt. Het Noordpoolijs bereikt ongeveer midden september zijn minimale omvang, daarna groeit het weer aan. Op 21 september blijkt dat in 2009 de ijsomvang gemeten in oppervlakte bedekking 24 procent is toegenomen ten opzichte van 2008, waarmee het terug is op het niveau van 2005!

Omdat ook Antartica niet wil opwarmen is er nu nog maar één plek waar de aarde opwarmt en dat is in de computermodellen die binnenkort ook wel gehackt zullen worden.


-

Prof. dr. Ton Begemann is fysicus en emeritus hoogleraar aan de TU/e.