Volledig scherm
Het basisonderwijs voerde al eerder actie voor hogere lonen en verlaging van werkdruk. © ANP

Basisonderwijs moet veel beter worden toegerust

OpinieLeerkrachten willen kinderen op maat bedienen en voorzien in hun onderwijsbehoefte, maar ze komen oren, ogen en handen te kort. Mandy Haanraads en Rita Lantman schreven deze bijdrage namens het team ambulante dienstverlening van de Taalbrug in Eindhoven, die zich richt op onderwijs voor leerlingen met een communicatieve beperking.

Vrijdag 13 april wordt opnieuw gestaakt door veel leerkrachten in het basisonderwijs. Is staken altijd het werk neerleggen? Nee, zeggen wij als ambulant dienstverleners van de Taalbrug. Het woord staken is een homoniem en heeft dus meerdere betekenissen. Staken kan betekenen: het werk neerleggen. Er zijn ook staken die worden gebruikt voor ondersteuning van gewassen om steun te geven bij het groeien.

Alle kinderen hebben ondersteuning nodig bij het groeien, bij het ontwikkelen op alle gebieden. Hiervoor zijn stevige staken nodig. Deze staken missen we steeds meer in het onderwijs en dat is voor de ambulante dienstverleners een reden om de staking in het primair onderwijs te ondersteunen.

Een goed fundament, een stevige staak, is de basis. Meer dan veertig ambulant dienstverleners van De Taalbrug zijn dagelijks onderweg. Zij brengen de kennis, expertise van de Taalbrug naar de basisscholen en ondersteunen leerlingen op specifieke hulpvragen. Expertise die nodig is op basisscholen om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van passend onderwijs aan een specifieke doelgroep. Kennisoverdracht is daarbij de belangrijkste taak zodat de kennis blijft op de scholen en niet weer samen met de ambulant begeleider verdwijnt zodra deze vertrokken is.

Werkdruk

Dat is een mooie opdracht. Om die te realiseren, moeten er wel voorwaarden zijn. Wij ervaren in onze dagelijkse praktijk dat die voorwaarden veel te summier zijn. Dat geeft werkdruk en het gevoel dat het nooit genoeg is.

Er zijn veel leerlingen met speciale hulpvragen in de volle groepen van het basisonderwijs. Leerkrachten willen kinderen op maat bedienen en voorzien in hun onderwijsbehoefte, maar komen oren, ogen en handen tekort.

Het aantal zorgleerlingen in de klas is de afgelopen jaren toegenomen en daarmee de werkdruk voor de leerkrachten. Daardoor ontstaat een gevoel van tekortschieten ondanks het harde werken. Leerkrachten hebben een te volle dagtaak om deze complexe opdracht te kunnen realiseren.

Als collega-leerkrachten willen wij solidair zijn met leerkrachten die in het reguliere basisonderwijs voor de klas staan.

Wij zien hun harde werken, de ambitie om alle kinderen bij te staan en onderwijs op maat te bieden. Dit is niet te realiseren met de huidige middelen. Daarbij is de ongelijke beloning in vergelijking met het voortgezet onderwijs een doorn in het oog.

Leerkracht zijn is meer dan een beroep. Het is een roeping. Waarom moeten we samen zo hard roepen om het onderwijs aan onze kinderen, de werknemers van de toekomst, een stevig fundament te geven? Het basisonderwijs dient beter toegerust te worden, niet een beetje maar fundamenteel en toekomstgericht. Wij staken voor stevige staken.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement