Volledig scherm
Chris Paulussen.

Beste lezer - Brieven

BESTE LEZER - In de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of bij de media in het algemeen. Reacties: c.paulussen@ed.nl.

'Wil alle medewerkers van Opinie een gezond 2017 toewensen, en dat we nog lang mogen schrijven.' Bij die wens van lezer/briefschrijver P. van Roozendaal sluit ik me graag aan. Overigens hebben briefschrijvers weinig aanmoediging nodig. Vorig jaar kwamen weer enkele duizenden bijdragen binnen voor de opiniepagina's. Meer dan er geplaatst konden worden.

Briefschrijver Marius Elders vindt het een goede zaak dat ingezonden stukken in het ED worden geplaatst. 'Ze zijn vaak kritisch, cynisch, sceptisch, sarcastisch, humoristisch en opbouwend van aard.' Hij werpt daarbij de vraag op of al die brieven van lezers wel invloed hebben. Die vraag laat zich lastig beantwoorden. Het effect is moeilijk te meten. Donald Trump laat zich aan niemand iets gelegen liggen, dus ook niet aan een kritische ED-lezer. Maar voor bijvoorbeeld een wethouder in onze regio ligt dat echt anders, zo leert de ervaring.

Jac Hakkens houdt van de humor die hij regelmatig in lezersbrieven bespeurt. Het schrijven van brieven naar de krant ziet hij als een mogelijkheid om zich te mengen in het publieke debat. Dat is ook precies waar de opiniepagina's voor bedoeld zijn, niet om anderen een mening op te dringen, maar als platform om standpunten uit te wisselen.

Een lezer schrijft dat hij zich elke morgen verbaast over de 'onjuiste feitelijkheden' in de ingezonden brieven. 'Iedere briefschrijver heeft recht op een eigen mening en iedereen mag zelf conclusies trekken, maar ik denk dat een krant de onderliggende feiten zou kunnen toetsen. ... U kunt fouten ten minste becommentariëren.'

Het becommentariëren van brieven lijkt me een slecht idee, al is het maar omdat de redactie niet altijd het laatste woord moet hebben. Brieven met aantoonbare onjuistheden worden overigens niet gepubliceerd. Maar wanneer is iets zo aantoonbaar onjuist dat het als onzin terzijde kan worden geschoven?

Soms is een mening gebaseerd op een rekenfout, slecht lezen of onwetendheid, maar dat is lang niet altijd het geval. Is het ontkennen van de klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen onzin? Je kunt er president van de VS mee worden. Laten pensioenfondsen werkenden opdraaien voor gepensioneerden of is het juist andersom? Als deskundigen en politici - niet per se hetzelfde - elkaar daarover tegenspreken mogen briefschrijvers dat dan niet?

Uitgangspunt van de opiniepagina's is juist om royaal ruimte te geven aan de meest uiteenlopende opvattingen. Ingrijpen doet de redactie als de inhoud van brieven racistisch, discriminerend of onnodig beledigend is. Zo is kritiek op columnisten geen probleem, maar is het nergens voor nodig om te schrijven: 'De combinatie van haar columns en de foto van haar lelijke eenhoorn-gezicht maakt dat hier sprake is van regelrechte bladvervuiling.'

Wat ongetwijfeld bijdraagt aan het niveau van de opiniepagina's is dat de redactie geen anonieme bijdragen accepteert. Mede daardoor zien briefschrijvers vaak zelf op tijd in dat zij wat al te fel van leer zijn getrokken. Dan komen er verzoeken binnen als: 'Ik heb net een reactie aangeboden over dat lied over Sylvana Simons, maar ik heb er meteen al spijt van. Het is oudjaar en ik wil de jaarwisseling positief ondergaan.' Of: 'Gaarne dat u mijn ingezonden brief niet plaatst... Ik schat u als intelligent genoeg in om door te hebben dat dit is geschreven in woede en onvrede en niets zal bijdragen aan een enigszins maatschappelijk zinnige discussie...'