Volledig scherm
Chris Paulussen.

Beste lezer - Moed

BESTE LEZER - In de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Vragen of opmerkingen: c.paulussen@ed.nl.

Zo nu en dan valt bij de redactie van het ED nog een lezersbrief binnen op papier. Iemand heeft dan de moeite genomen om die brief met de hand te schrijven of te tikken op een ouderwetse typemachine en om die vervolgens te posten of zelf bij de krant te bezorgen. Vaak zegt het wat over de leeftijd van de schrijver, wat doorgaans bevestigd wordt door het handschrift en de schrijfstijl. Maar het zegt ook iets over hoe belangrijk de schrijver het vindt om zijn mening kwijt te kunnen in de krant. Vergeleken met een brief op papier is een email gemakkelijk geschreven en verstuurd. Je hoeft er de deur niet voor uit.

Voor alle ingezonden brieven geldt dat er de naam en de woonplaats van de schrijver onder moet staan. De echte naam, dus geen pseudoniem zoals vaak gebruik wordt bij reacties op internet. Het is een regel waar strikt de hand aan wordt gehouden. De opiniepagina's zijn een platform voor debat. En wie aan dat debat wil deelnemen moet dat doen met open vizier.

Zoals de meeste regels is ook deze niet in beton gegoten. Maar ik kan mij niet herinneren dat wij er ooit van zijn afgeweken. Briefschrijvers menen soms beter te weten. Zij schrijven dan onder hun reactie: 'naam en adres van de schrijver bij de redactie bekend'. En als ze dan te horen krijgen dat het ED geen anonieme lezersbrieven plaatst, menen zij toch zeker weten dat zij dat al vaker onder een brief hebben zien staan. Dat kan best zijn, maar dat was dan niet in het ED.

Slechts één keer hebben wij de afgelopen jaren overwogen om een uitzondering te maken. Dat was toen een slachtoffer van een ontvoering en verkrachting haar verhaal wilde doen op de opiniepagina's. Het was een aangrijpend verhaal en er was in dat ene geval ook alles voor te zeggen om het anoniem te brengen. Het verhaal kwam uiteindelijk niet in de krant, omdat de vrouw zich op het laatste moment op advies van haar omgeving bedacht en toch niet wilde dat het werd geplaatst. Een begrijpelijke beslissing, ook al werd de lezers daarmee een interessante brief onthouden.

Komen er brieven zonder vermelding van naam – voornaam of voorletter en achternaam – en woonplaats binnen, dan krijgen de schrijvers doorgaans het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog te melden. Vaak is dat geen probleem, maar het komt ook voor dat briefschrijvers dan afzien van publicatie.

Soms is er enige moed voor nodig om openlijk een mening te uiten. Bijvoorbeeld voor de moeder die vraagt of zij onder pseudoniem mag schrijven over het 'vies spel' dat gespeeld wordt door de gemeente en de sportclub waar haar dochter lid van is. Of voor de Eindhovenaar die onder een brief, waarin hij een relatie legt tussen zinloos geweld en kickboksen, alleen zijn initialen wil hebben staan.

Het vermelden van de naam en de woonplaats van de schrijver dient een doel: de kwaliteit van het debat op de opiniepagina's. Wat er gebeurt als mensen anoniem of onder een valse naam alles menen te kunnen schrijven, is te zien aan reacties op internet. Daar gelden andere normen dan voor meningen die zwart op wit worden afgedrukt in de krant.

Bij twijfel – bijvoorbeeld als de ondertekening afwijkt van de naam in het emailadres – worden de gegevens van de briefschrijver gecontroleerd. Zo bleek onlangs de argwaan bij de ondertekening met 'D. Burger' terecht. Desgevraagd liet de briefschrijver uit Oirschot weten dat al eerder een brief van hem was geplaatst onder het pseudoniem D.S. Burger (Doorsnee Burger) en dat hij niet met zijn echte naam in de krant wilde. Ai, niemand wordt graag beetgenomen. Alle reden dus om alert te blijven.