Volledig scherm
Chris Paulussen. © Joost Hoving

Beste lezer: Pijnlijk

ColumnIn 2010 kwam ze als 25-jarige in de raad van Bergeijk. Als jongste en als enige vrouw in de achtkoppige CDA-fractie. Het waren geen beletsels om zich als raadslid te profileren en vier jaar later werd ze fractievoorzitter. Ze was ambitieus en had de Talent Academie van het CDA doorlopen. Ze beschreef zichzelf als een 'aanpakker'. Met haar als lijsttrekker slaagde het CDA er bij de verkiezingen begin dit jaar niet in de absolute meerderheid te behouden, maar met het resultaat - haar partij bleef met zeven zetels de grootste - was ze zeker niet ontevreden.

In de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties via mail.

En dan kort nadat zij trots een nieuw coalitie-akkoord heeft gepresenteerd, maakt Dorien Vervest bekend dat zij opstapt als raadslid. In goed overleg met de fractie, zo luidt de verklaring naar buiten toe, heeft zij besloten om haar zetel in de gemeenteraad over te dragen. Door de combinatie van een jong gezin, een verantwoordelijke baan en het raadslidmaatschap kon ze niet meer de juiste balans vinden tussen werk- en privéleven.

Het is een verklaring die vragen oproept. Vervest is ondanks haar leeftijd geen groentje in de lokale politiek. De combinatie van taken is ongetwijfeld zwaar, maar dat kan haar niet hebben verrast. Ze wist waaraan ze begon toen ze als lijsttrekker de verkiezingen in ging. Na twee maanden opstappen voelt niet alleen als verraad aan de kiezers, het past ook niet in het beeld dat van haar bestaat.

Nu is de ware reden van haar vertrek bekend. Ze is - uitgerekend op de avond van de installatie van de nieuwe raad - opgepakt met alcohol op achter het stuur. Een ernstig vergrijp dat een gekozen volksvertegenwoordiger nog meer dan een ander wordt aangerekend. Het siert haar dat ze de consequentie heeft getrokken. Moet dat - nu het nieuws van haar veroordeling bekend is geworden - met naam en toenaam in de krant? Het antwoord op die vraag kan alleen maar bevestigend zijn. Niet omdat haar privacy er niet toe doet, maar wel omdat de kiezers, die zij er eerst van heeft overtuigd om op haar te stemmen, er nu ook recht op hebben om echt te weten waarom ze zo snel is afgehaakt. Het is pijnlijk, een persoonlijk drama, maar het is ook de onvermijdelijke consequentie van haar prominente positie in de lokale politiek.