Volledig scherm
De Kempen biedt volop mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

De Kempen één gemeente: Vanuit eigen identiteit samenwerken

OpinieHet bundelen van de Kempen tot één gemeente is een noodzakelijkheid voor een evenwichtige en krachtige interactie met het stedelijk gebied. Dat schrijft fractievoorzitter Raf Daenen van Sociaal Progessief Oirschot in dit opinieartikel.

In de huidige samenleving moet een aantal zaken op het gebied van wonen, zorg, infrastructuur, economie en bedrijfslocaties bovengemeentelijk worden geregeld. Het is logisch dat we dat vanuit de Kempen met alle gemeenten in de Brainportregio samen doen. Cultuur, historie, leefbaarheid, schaal en identiteit. De Kempen heeft van oudsher een besloten en in ieder geval geen grootschalige identiteit. Wij investeren veel in leefbaarheidsnetwerken.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg is een grote kracht in de Kempengemeenten. Hier kan het stedelijk gebied nog wat van leren. We moeten deze kracht behouden. Ook onze cultuur en historie, onze natuur, de Kempische MKB-mentaliteit zijn zaken waar we trots op mogen zijn. De Kempendorpen zijn onderling gelijkwaardig, met een vergelijkbare schaalgrootte en met ondernemende gemeenschappen.

Solidariteit

Kempenaren zijn een beetje eigenzinnig, maar hebben een sterk gemeenschapsgevoel. Vroeger waren de Kempengemeenten armoedig, de grond was schraal, en men moest hard werken om een redelijke opbrengst te krijgen. In geloof en armoede steunde men elkaar, en we kunnen wel zeggen dat de Kempen door boerenwijsheid, vertrouwen en solidariteit zijn ontgonnen.

Ook nu wordt er in de Kempen hard gewerkt en wat minder gepraat. We staan voor elkaar klaar ondanks dat we het niet altijd met elkaar eens zijn. Als coöperatieve samenwerking niet bestond, zou ze hier uitgevonden zijn.

Deze onderlinge betrokkenheid vinden we terug in het verenigingsleven. In de sportkantines is het gezellig, soms een beetje te, maar ja... Ook in de zorg, de woningbouw, kunst en cultuur, worden zaken samen opgepakt. Bij Van der Leegte, Schippers en anderen hebben we te maken met meer dan alleen bedrijvigheid, de mensen die er werken zijn betrokken en willen gezien worden. We verdenken zelfs ASML ervan dat het bewust gekozen heeft of ontstaan is als Poort van de Kempen. De Kempen geeft ook vreemdelingen, van oudsher de Belgen, een thuisgevoel. In de Kempen ligt de toekomst voor de Brainport.

Losmaken

De transitie van de landbouw vergt nieuwe vormen van energie en milieubeleid, van anders omgaan met onze voeding. Van massaliteit naar kwaliteit, van bio-industrie naar gezinsbedrijven, met een breed netwerk van betrokken dragers als het gaat om agrarische bedrijvigheid, natuur en milieu van de toekomst. De Kempen biedt plekken waar je tot rust komt, waar je goed kunt wandelen en fietsen, waar kinderen kunnen spelen in de natuur. Je kunt je er even losmaken van de gehaaste wereld. Ondanks de hang naar traditie is er in onze gemeenschappen ruimte voor het andere, het nieuwe.

Anders dan het stedelijk gebied, de MRE (Metropoolregio Eindhoven) en zelfs de Peel, hebben wij vanuit de Kempen al een hele praktische samenwerking. Vergunningverlening, toezicht, handhaving, afval, milieu, wegen, groen onderhoud, automatiseren, werk, zorg, sociale zaken, personeelsbeleid, we doen het samen. Eenheid door onze gezamenlijkheid en nuchterheid maakt de regio sterker, we houden zo de stadse mensen met beide benen op de grond. We geven vanuit de menselijke maat richting aan een duurzame toekomst. Een gemeenschappelijke identiteit vraagt om nieuw elan en lef. 

Evenwichtig & krachtig

Vijf Kempengemeenten, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot, werken al jaren samen. Onze dorpen en kernen hebben bijzondere kwaliteiten die we willen behouden en inzetten in het grotere regionale verband. Daar passen we in gezamenlijkheid met z'n vijven goed in, groen, bereikbaar, gastvrij, samenlevend en ondernemend geven evenwichtig ruimte aan voedselproductie, gezondheid en ontspanning. Het bundelen van de Kempen tot één gemeente is op termijn een noodzakelijkheid voor een evenwichtige en krachtige interactie met het stedelijk gebied.

Voor de nabije toekomst liggen de kansen in de samenwerking, op verschillende terreinen. Allereerst de preventieve kleinschalige zorg die wordt geboden door een krachtige gemeenschap. Het bundelen van groenvoorzieningen, wegonderhoud, kwaliteit van de openbare ruimte en het activerend betrekken van onze burgers daarbij. Verder gaat het om het uniformeren van het afval- en milieubeleid en het verbeteren van recycling, het uitwerken van een gezamenlijke beleidsvisie op ons buitengebied, met aandacht voor de balans tussen gezondheid, milieu en duurzaamheid en natuur, recreatie, landbouw en kleinschalige bedrijvigheid.

Vanuit een gezamenlijke Kempenidentiteit kan constructief gewerkt worden aan een juiste balans van gezondheid, leefbaarheid, leefomgeving en infrastructuur, waardoor stad en platteland elkaar versterken in de metropoolregio Zuidoost- Brabant. 'Hier heur ik thuis, waar ik ook heen ga, hier heur ik thuis', zingt Gerard van Maasakkers. De Kempen van de toekomst, daar horen we met zijn allen thuis.