Volledig scherm
Chris Paulussen. © Joost Hoving

De schijn rondom onze persoonsgegevens

Beste lezerIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: c.paulussen@ed.nl

De volledig doorgeschoten privacy-wetgeving raakt niet alleen de klanten van de Benu-apotheken. Iedereen wordt bestookt met informatie over de wijze waarop bedrijven, overheden, verenigingen en andere organisaties omgaan met zijn of haar persoonsgegevens. Allemaal een gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die gebaseerd is op een Brusselse verordening die ervoor moet zorgen dat zorgvuldig wordt omgesprongen met persoonsgegevens. Secretarissen van voetbalverenigingen worden erdoor tot wanhoop gedreven, terwijl grootmachten als Facebook en Google, die bestaan van de exploitatie van persoonsgegevens, er waarschijnlijk warm noch koud van worden.

Journalisten zijn voor hun werk in belangrijke mate afhankelijk van het bezit van persoonsgegevens. Vroeger had elke journalist een zorgvuldig bijgehouden boekje met telefoonnummers en adressen, niet zelden op slinkse wijze achterhaald of in vertrouwen gegeven en dus ook niet zonder meer beschikbaar voor uitwisseling met collega's. Te koop lopen met de gegevens was de beste manier om het vertrouwen kwijt te raken en belangrijke contacten - politici, bestuurders, ondernemers - te verliezen. Tegenwoordig is dat niet veel anders, ook al is het adressenboekje inmiddels achterhaald en is de informatie nu opgeslagen in de mobiele telefoon.

Omgekeerd is het voor journalisten ook belangrijk dat hun gegevens bekend zijn bij tal van organisaties en personen. Zij moeten verzekerd zijn van de ontvangst van persberichten, sms-alerts en uitnodigingen voor persconferenties en gemakkelijk bereikbaar zijn voor tips.

De rijksoverheid heeft journalisten - namens alle ministeries - als beroepsgroep geïnformeerd over de wijze waarop zij met hun gegevens omgaat. Dat is gebeurd via de website Villamedia.nl en een bijlage bij Villamedia-magazine, twee publiciteitsorganen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Zelfs de overheid kan daar niet onderuit. Zo houden we met z'n allen de schijn op dat we nog enige controle hebben over wie onze persoonsgegevens bezit en wat daarmee gebeurt.